Pati d’operacions de la Caixa de Sabadell amb personatges de l’època (2014)