Residències artístiques

 

 


ESPAI D’ART
Sitesize (Espai d’Art)

Residències artístiques

 

Residències artístiques

Es possa en marxa el programa de residències per artistes, creadors i investigadors. Oferim estancies al nostre espai amb una durada mínima d’un mes i màxima de tres mesos. Es prioritzaran les propostes que tinguin relació amb les línies de treball i de recerca de Sitesize.

Què oferim?

 • un marc de treball on desenvolupar la teva recerca.
 • l’accés al treball i al context de Sitesize a Barcelona.
 • la possibilitat de poder establir un intercanvi amb altres agents, artistes i investigadors.
 • un espai d’intercanvi i aprenentatge amb les millors condicions.
 • possibilitat de poder mostrar el teu procès desenvolupat en finalitzar la residència amb una mostra o activitat al mateix espai.
 • l’espai de residència inclou: 20m2 de taller, connexió wifi, accés a l’espai de documentació i a la cuina-mejador.

Residencias artísticas

Se pone en marcha el programa de residencias para artistas, creadores e investigadores. Ofrecemos estancias en nuestro espacio con una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. Se priorizarán las propuestas que tengan relación con las líneas de trabajo y de investigación de Sitesize.

¿Qué ofrecemos?

 • un marco de trabajo donde desarrollar tu investigación.
 • el acceso al trabajo y al contexto de Sitesize en Barcelona.
 • la posibilidad de poder establecer un intercambio con otros agentes, artistas e investigadores.
 • un espacio de intercambio y aprendizaje con las mejores condiciones
 • la posibilidad de poder mostrar tu proceso desarrollado al finalizar la residencia con una muestra o actividad.
 • el espacio de residencia incluye: 20m2 de taller, conexión wifi, acceso al espacio de documentación y a la cocina-comedor.
 

Convocatoria

Les convocatories de residència estan obertes tot l’any. Pots desarregar-te la sol·licitut en el següent link:

sol·licitut de residència

Convocatoria

Las convocatorias de residencia están abiertas todo el año. Puedes desarregar-te la solicitud en el siguiente link:

solicitud de residencia

 

Selecció

Les sol·licituts seran seleccionades segons els criteris de qualitat i d’interès de les propostes, així com de la possibilitat de poder establir un intercanvi del treball que es desenvolupi entre diferents espais, comunitats i ciutats.

Selección

Las solicitudes serán seleccionadas según los criterios de calidad y de interés de las propuestas, así como de la posibilidad de poder establecer un intercambio del trabajo que se desarrolle entre diferentes espacios, comunidades y ciudades.

 

Condicions

Preu mensual: 190€
Dipòsit (a retornar en finalitzar la residència): 60€

Possibilitat d’allotjament (a consultar).

 

Condiciones

Precio mensual: 190 €
Depósito (a devolver al finalizar la residencia): 60 €

Posibilidad de alojamiento (a consultar).