Parada #6 Mercat del Besòs

El divendres 23 de setembre realitzem la darrera parada de l’Agència de turisme popular als mercats de Barcelona. Estarem al matí de 10,30h i fins les 14.30h al Mercat del Besòs al carrer Jaume Huguet 38, Sant Martí.

Després de la magnífica experiència al Mercat de Montserrat a Nou Barris, ens dirigim ara a un barri de Barcelona just al límit amb el municipi de Sant Adrià del Besòs, que aparentment no pateix una pressió de la industria turística. Tanmateix, la proximitat al Poble Nou i a la zona del Fòrum ha accentuat la implantació d’hotels i un progressiu canvi residencial.

El barri dels Besòs ha estat sempre un barri que ha defensat la millora dels serveis i les condicions de vida i és una referència en el moviment veïnal. En l’intent de reflexionar sobre l’impacte del turisme en la nostra vivència de la ciutat des de l’Agència de turisme popular, volem ara comprovar com es pensa i sent això des d’aquesta part de la ciutat.

Parada #6 Mercado del Besòs

El viernes 23 de septiembre realizamos la última parada de la Agencia de turismo popular por los mercados de Barcelona. Estaremos por la mañana de 10,30h y hasta las 14.30h en el Mercado del Besòs en la calle Jaume Huguet 38, Sant Martí.

Después de la magnífica experiencia en el Mercado de Montserrat en Nou Barris, nos dirigimos ahora a un barrio de Barcelona justo al límite con el municipio de Sant Adrià del Besòs, que aparentemente no sufre una presión de la industria turística. Aun así, la proximidad al Pueblo Nuevo y a la zona del Forum ha acentuado la implantación de hoteles y un progresivo cambio residencial.

El Besòs ha sido siempre un barrio, que ha defendido la mejora de los servicios y las condiciones de vida y es una referencia en el movimiento vecinal. En el intento de reflexionar sobre el impacto del turismo en nuestra vivencia de la ciudad desde la Agencia de turismo popular, queremos ahora comprobar como se piensa y siente esto desde esta parte de la ciudad.