Final de recorregut # Mercat de la Boqueria

Debat + vermut de cloenda

Aquest dissabte 12 de novembre celebrem la cloenda de l’agència
a partir de les 11h a la plaça de la Gardunya darrera el mercat de la Boqueria

12h Debat públic obert.

Amb la participació de:
Miquel Fernández, Antropòleg
Jordi Canudas, Artista visual
Daniel Gasol, Artista visual

13h Vermut tertúlia
Com a cloenda de la itinerància de l’Agència de Turisme Popular pels mercats municipals de Barcelona, i com a primer retorn de l’experiència, us convidem a venir el proper dissabte 12 de novembre a la plaça de la Gardunya al costat del Mercat de La Boqueria.

Aquest mercat és la imatge extrema de la transformació turística de la ciutat. Ha passat de ser el tradicional mercat central de Barcelona, a estar completament ocupat per turisme passavolant que l’envaeix a totes hores. Això ha transformat l’ús de l’espai, les pràctiques de compra diària dels veïns que encara s’hi acosten i les formes de sociabilitat dels treballadors amb els clients. Tanmateix continua essent el mercat on es poden trobar els millors productes a la ciutat i alhora un atapeït restaurant a cel obert pels visitants.
Amb l’Agència hem visitat barris en que ja és evident la transformació a causa d’un turisme massiu. En d’altres hem copsat un fort teixit social i una intensa vida comunitària. Com a retorn de les impressions que hem recollit en la ruta pels mercats, volem convocar a tots els que es vulguin acostar a La Boqueria, a un debat obert. Serà una ocasió per compartir les nostres impressions, després de 6 setmanes d’itinerància, sobre els canvis i les oportunitats que s’obren en pensar i viure una altra ciutat i un altre turisme.

Us hi esperem!!!

——————————————————————-

Agència de Turisme Popular

Final de recorrido # Mercado de la Boqueria
Debate + vermut de cierre

Este sábado 12 de noviembre celebramos la conclusión de la agencia
a partir de las 11h en la plaza de la Gardunya detrás del mercado de la Boqueria

12h Debate público abierto.

Con la participación de:
Miquel Fernández, antropólogo
Jordi Canudas, artista visual
Daniel Gasol, artista visual

13h Vermut tertulia

Como conclusión de la itinerancia de la Agencia de Turismo Popular por los mercados municipales de Barcelona, y como primer retorno de la experiencia, os invitamos a venir el próximo sábado 12 de noviembre a la plaza de la Gardunya junto al Mercado de La Boqueria.

Este mercado es la imagen extrema de la transformación turística de la ciudad. Ha pasado de ser el tradicional mercado central de Barcelona, a estar completamente ocupado por turismo que lo invade a todas horas. Esto ha transformado el uso del espacio, las prácticas de compra diaria de los vecinos que todavía se acercan y las formas de sociabilidad de los trabajadores con los clientes. Aun así continúa siendo el mercado donde se pueden encontrar los mejores productos en la ciudad y a la vez un apretado restaurante a cielo abierto por los visitantes ocasionales.
Con la Agencia hemos visitado barrios en que ya es evidente la transformación debido a un turismo masivo. En otros hemos reconocido un fuerte tejido social y una intensa vida comunitaria. Como retorno de las impresiones que hemos recogido en la ruta por los mercados, queremos convocar a todos los que se quieran acercar a La Boqueria, a un debate abierto. Será una ocasión para compartir nuestras impresiones, después de 6 semanas de itinerancia, sobre los cambios y las oportunidades que se abren al pensar y vivir otra ciudad y otro turismo.

Os esperamos!!!

Miquel Fernández,
Antropòleg, professor i investigador. Recentment ha publicat el llibre “Matar al chino”, un estudi sobre els intents de colonització urbana del centre històric de Barcelona per aconseguir la seva explotació turística, acompanyats de l’expulsió dels veïns i la destrucció d’una sociabilitat i unes formes de vida considerades molestes. L’anomenada “rehabilitació del Raval” ha permès una continuïtat en les pràctiques de control sobre aquesta zona de la ciutat. El treball historiogràfic del llibre identifica l’higienisme, l’urbanisme i el recent civisme com a cultures de control sobre la població treballadora del barri.

Miguel Fernández,
Antropólogo, profesor e investigador. Recientemente ha publicado el libro “Matar al chino”, un estudio sobre los intentos de colonización urbana del centro histórico de Barcelona para conseguir su explotación turística, acompañados de la expulsión de los vecinos y la destrucción de una sociabilidad y unas formas de vida consideradas molestas. La llamada “rehabilitación del Raval” ha permitido una continuidad en las prácticas de control sobre esta zona de la ciudad. El trabajo historiográfico del libro identifica el higienismo, el urbanismo y el reciente civismo como culturas de control sobre la población trabajadora del barrio.

Jordi Canudas,
Artista visual i professor de l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny-UAB. El seu treball reflexiona al voltant de la identitat i la ubicació del jo, del subjecte davant un entorn d’hiperexpressivitat i de ràpida transformació com és l’actual. En els darrers anys han anat prenent importància, en el seu treball, plantejaments en relació a la noció de lloc i temps, d’indret, de context i territori. Com ara el projecte Hospital 106, 4t 1a (1995-2005), del qual és coautor amb Isabel Banal, sobre les transformacions urbanístiques i socials del barri del Raval de Barcelona o el projecte 1021 dies. Mercat i Memòria_Mercat de Sant Antoni (2007-2009) Barcelona, un diàleg des de les pràctiques artístiques contemporànies en relació al lloc, les persones i les coses en un moment previ a la remodelació d’aquest emblemàtic mercat. La seva obra busca un acostament a la realitat quotidiana, amb la voluntat de preservar la memòria i l’experiència que queda fora dels registres oficials.

Jordi Canudas,
Artista visual y profesor de la Escuela Massana Centro de Arte y Diseño-UAB. Su trabajo reflexiona en torno a la identidad y ubicación del yo, del sujeto ante un entorno de hiperexpressivitat y de rápida transformación como es el actual. En los últimos años han ido tomando importancia, en su trabajo, planteamientos en relación a la noción de lugar y tiempo, de lugar, de contexto y territorio. Como el proyecto Hospital 106, 4t 1a (1995-2005), del que es coautor con Isabel Banal, sobre las transformaciones urbanísticas y sociales del barrio del Raval de Barcelona o el proyecto 1021 días. Mercado y Memòria_Mercat de Sant Antoni (2007-2009) Barcelona, un diálogo desde las prácticas artísticas contemporáneas en relación al lugar, las personas y las cosas en un momento previo a la remodelación de este emblemático mercado. Su obra busca un acercamiento a la realidad cotidiana, con la voluntad de preservar la memoria y la experiencia que queda fuera de los registros oficiales.

Daniel Gasol,
Artista visual. En la seva obra, uneix la via de la recerca sociocultural amb la de la producció artística, i desenvolupa treballs en els quals indaga sobre els processos socials de construcció de la realitat a partir dels mitjans de comunicació. En el seu projecte realitzat a Mallorca Souvenir, turisme i herències polítiques analitza i retrata la noció de turisme des dels ciutadans com a herència política d’internacionalització del franquisme, i com afecta les estructures territorials (per ex. ocupant espais públics o convertint localitats en ciutats dormitori), de convivència, els símbols d’identitat (re)definida (com el castell d’Alaró o els souvenirs com a elements iconogràfics), per tal de convertir les dades recopilades en propostes simbòliques que (re)tornen l’espai públic i la identitat com a forma lligada a les tradicions històriques del context.

Daniel Gasol,
Artista visual. En su obra, une la vía de la investigación sociocultural con la de la producción artística, y desarrolla trabajos en los que indaga sobre los procesos sociales de construcción de la realidad a partir de los medios de comunicación. En su proyecto realizado en Mallorca Souvenir, turismo y herencias políticas analiza y retrata la noción de turismo desde los ciudadanos como herencia política de internacionalización del franquismo, y como afecta a las estructuras territoriales (por ej. Ocupando espacios públicos o convirtiendo localidades en ciudades dormitorio), de convivencia, los símbolos de identidad (re) definida (como el castillo de Alaró o los souvenirs como elementos iconográficos), a fin de convertir los datos recopilados en propuestas simbólicas que (re) vuelven al espacio público y la identidad como forma ligada a las tradiciones históricas del contexto.