RE – Rambles a la biblioteca Jaume Fuster. Aquest dissabte 15 de setembre

Agencia de Turisme Popular a la Biblioteca Jaume Fuster. Districte de Gràcia

Dissabte 15 de setembre de 11 a 14 hores. Plaça Lesseps

Situarem la nostra exposició sobre La Rambla davant de la Biblioteca Jaume Fuster per reflexionar, conversar i evidenciar com s’estan transformant els espais i les formes de viure la ciutat en aquesta època de turisme massiu. Volem entendre quina és la nova complexitat que això està introduint i quines noves respostes es poden donar, per tornar a resignificar i experimentar els llocs principals de Barcelona. Retornar a La Rambla i ser-ne part activa d’una recuperació de sentit.

La plaça Lesseps és un espai frontissa per molts motius. És una frontera entre la Vila de Gràcia i la part nord del mateix districte (Vallcarca-Putxet-El Coll…) i tot el que representa des del punt de vista de la sociologia urbana d’aquests barris. El fet d’estar situada a la Travessera de dalt, accentua la gran mobilitat que suporta de trànsit rodat, transport públic i circulació de vianants.

Actualment és un punt principal de la mobilitat del turisme que des d’aquesta plaça es dirigeix a visitar el Park Güell. Per tot això considerem que la reflexió sobre l’impacte del model turístic a la ciutat, es pot fer a partir de l’experiència i lectura que incorpora el mateix emplaçament on ens situem, verificant com es construeix des d’ell les múltiples formes de relació i vivència.

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Jaume Fuster. Distrito de Gracia
Sábado 15 de septiembre de 11 a 14 horas. Plaza Lesseps

Situaremos nuestra exposición sobre La Rambla ante la Biblioteca Jaume Fuster para reflexionar, conversar y evidenciar cómo se están transformando los espacios y las formas de vivir la ciudad en esta época de turismo masivo. Queremos entender cuál es la nueva complejidad que esto está introduciendo y qué nuevas respuestas se pueden dar, para volver a resignificar y experimentar los sitios principales de Barcelona. Volver a La Rambla y ser parte activa de una recuperación de sentido.

La plaza Lesseps es un espacio bisagra por muchos motivos. Es una frontera entre la Vila de Gracia y la parte norte del mismo distrito (Vallcarca-Putxet-El Coll …) y todo lo que representa desde el punto de vista de la sociología urbana de estos barrios. El hecho de estar situada en la Travessera de dalt, acentúa la gran movilidad que soporta de tráfico rodado, transporte público y circulación de peatones.

Actualmente es un punto principal de la movilidad del turismo que desde esta plaza se dirige a visitar el Park Güell. Por todo ello, consideramos que la reflexión sobre el impacto del modelo turístico en la ciudad, se puede hacer a partir de la experiencia y lectura que incorpora el mismo emplazamiento donde nos situamos, verificando cómo se construye desde él las múltiples formas de relación y vivencia.