Es temps de reinventar-se! Es tiempo de reiventarse!

La plaça Lesseps ens sorprèn per la seva transformació. Lluny en el temps queda el scalestric de vials que travessaven aquest punt neuràlgic de Barcelona. Ningú diria, que en aquest lloc en què avui ens trobem amb la nostra exposició portàtil estava envaït d’un brutal soroll ensordidor. Impossible hagués estat entaular conversa amb els nostres visitants.
Entre el tràfec dels curiosos, van ser moltes les persones que es van acostar i ens van comentar sobre les Rambles i per extensió del turisme que té copat el barri de Gràcia. Imagino serà, ens deia una veïna, que és per la qualitat de vida, per les places en què es reuneixen diàriament gent de totes les edats, és la convivència mediterrània ens comenta el que atrau els turistes. En certa manera és això i molt més.  Barcelona respira una autoconsciència del que és, ens explica Jeffrey Swartz. Tot està mesurat, dissenyat i cuidat amb cura, en aquesta tensió vivim, per al bo i per al dolent. Aquesta energia brolla del mateix espai i de la mateixa gent i s’extrapola al visitant. Un exemple clar és el disseny d’alta eficiència d’aquest espai públic adjacent a la biblioteca de la plaça Lesseps, un lloc conquerit al trànsit.
Des d’aquest punt alt de la ciutat La Rambla es respira com un territori en certa manera perdut, però al mateix temps una oportunitat de reinventar-nos a nosaltres mateixos, d’això entenen els veïns que van reivindicar Lesseps en el seu moment.

 

La plaza Lesseps nos sorprende por su transformación. Lejos en el tiempo queda el scalestric de viales que atravesaban este punto neurálgico de Barcelona. Nadie diría, que en este lugar en que hoy nos encontramos con nuestra exposición portátil estaba invadido de un brutal ruido ensordecedor. Imposible hubiera sido entablar conversación con nuestros visitantes.

Entre el trajín de los curiosos, fueron muchas las personas que se acercaron y nos comentaron acerca de las Ramblas y por extensión del turismo que tiene copado el barrio de Gracia. Imagino será, nos decía una vecina, que es por la calidad de vida, por las plazas en las que se reúnen a diario gente de todas las edades, es la convivencia mediterránea nos comenta lo que atrae a los turistas. En cierto modo es esto y mucho más. Barcelona respira una autoconciencia de lo que es, nos explica Jeffrey Swartz. Todo está medido, diseñado y cuidado con esmero, en esta tensión vivimos, para lo bueno y para lo malo. Esta energía brota del mismo espacio y de la misma gente y se extrapola al visitante. Un ejemplo claro es el diseño altamente eficiente de este espacio público adyacente a la biblioteca de la plaza Lesseps, un lugar conquistado al tráfico.
Desde este punto alto de la ciudad La Rambla se respira como un territorio en cierta manera perdido, pero al mismo tiempo una oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos, de eso entienden los vecinos que reivindicaron Lesseps en su momento.