RE – Rambles a la biblioteca de Roquetes. 21 de setembre

Agencia de Turisme Popular a la Biblioteca Les Roquetes. Districte de Nou Barris.

Divendres 21 de setembre de 17 a 20 hores. Via Favència 288B

Estarem una altra vegada amb l’ATP, al districte de Nou Barris davant de la biblioteca de Roquetes que està situada sobre la llosa de la Via Favència. Aquesta via ràpida podia haver estat una ferida oberta de separació entre els barris de Roquetes i Verdum en aquesta part del districte de Nou Barris, però és precisament l’espai on se situa la biblioteca ara actua com a lligam i comunicació entre aquests dos barris en una connexió vertical entre la Via Júlia i la part alta de Roquetes.

En aquest punt també es concentren altres equipaments importants del districte a part de la biblioteca, són l’Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, l’entitat d’ajut als nous vinguts Nou Barris Acull i l’espai de la Televisió de Nou Barris. La vinculació dels habitants amb aquests equipaments és d’un gran valor i complicitat.  Ens situarem en aquest lloc per a interrogar a les persones i prendre el pols a la ciutat.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Les Roquetes. Distrito de Nou Barris.

Viernes 21 de septiembre de 17 a 20 horas. Vía Favència 288B

Estaremos otra vez con la ATP, en el distrito de Nou Barris delante de la biblioteca de Roquetes que está situada sobre la losa de la Via Favència. Esta vía rápida podía haber sido una herida abierta de separación entre los barrios de Roquetes y Verdum en esta parte del distrito de Nou Barris, pero es precisamente el espacio donde se ubica la biblioteca, que ahora actúa como vínculo y comunicación entre estos dos barrios en una conexión vertical entre la Via Julia y la parte alta de Roquetes.

En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris. En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris.
La vinculación de los habitantes con estos equipamientos es de un gran valor y complicidad. Nos situaremos en este lugar para interrogar a las personas y tomar el pulso a la ciudad.