El turisme un degoteig constant / El turismo un goteo constante

Les anunciades pluges van posposar l’acció a diumenge. El lloc triat va resultar ser una de les vies principals d’accés del flux turístic cap a la zona de la Sagrada Família. Així ens ho van confirmar el grup de joves xinesos que de tornada de l’obligada visita al temple van parar davant la nostra exposició. Es van interessar sobretot per com abordàvem el tema i com els veïns responien a l’acció. Vàrem entrar en diàleg amb ells i malgrat les diferències culturals es van definir com a turistes globals a Barcelona. Ens van escriure les seves impressions en les postals que just estrenàvem aquell dia.
Les postals mostren panoràmiques de la ciutat en relació al temple i deixen espai suficient en la imatge amplia del cel per anotar comentaris. A la part posterior l’espai en blanc permet ampliar el text. En una de les postals una de les noies orientals reflectia la seva sorpresa davant la quantitat d’art que s’aprecia pels carrers i pressuposava que la ciutat albergava un gran nombre d’excel·lents artistes. També vam recollir moltes postals comentades pels veïns, aportacions sens dubte valuoses per apropar-nos al fenomen turístic i la seva percepció. Sebastià ens descrivia el turisme com un degoteig constant que interfereix en la quotidianitat del barri i que massificat és una molèstia per al veïnat.

El Passeig de Sant Joan a l’alçada de Verdaguer suposa un flux constant de turistes que travessen aquesta zona central de l’eixample en direcció a Passeig de Gràcia on els esperen altres tantes parades turístiques, algunes de les quals tenen a veure amb Gaudí. Una ruta en què no paren d’aparéixer serveis i negocis enfocats a la nova condició de turistes d’un món globalitzat en contínua gentrificació. El barri de la Sagrada Família està patint un canvi en els comerços propers al temple, també la restauració de la zona es dirigeix ​​al públic flotant que gira entorn del monument. La mateixes places annexes reben diàriament l’impacte de centenars de persones quedant les escasses zones verdes del barri reduïdes al no res.

Las anunciadas lluvias pospusieron la acción a domingo. El lugar escogido resultó ser una de las vías principales de acceso del flujo turístico hacia la zona de la Sagrada Familia. Así nos lo confirmaron el grupo de jóvenes chinos que de regreso de su obligada visita al templo pararon ante nuestra exposición. Se interesaron sobretodo por como abordábamos el tema y como los vecinos respondían a la acción. Entramos en diálogo con ellos y pese a las diferencias culturales se definieron como turistas globales en Barcelona. Nos escribieron sus impresiones en las postales que justo estrenábamos ese día.
Las postales muestran panorámicas de la ciudad en relación al templo y dejan espacio suficiente en la imagen amplia del cielo para anotar comentarios. En la parte posterior el espacio en blanco permite ampliar el texto. En una de las postales una de las chicas orientales reflejaba su asombro ante la cantidad de arte que se aprecia por las calles y presuponía que la ciudad albergaba un gran número de excelentes artistas. También recogimos muchas postales comentadas por los vecinos, aportaciones sin duda valiosas para acercarnos al fenómeno turístico y su percepción. Sebastián nos describía el turismo como un degoteo constante que interfiere en la cotidianidad del barrio y que masificado es una molestia para la vecindad.

El Paseo de Sant Joan a la altura de Verdaguer supone un flujo constante de turistas que atraviesan esta zona central del eixample en dirección a Paseo de Gracia donde les esperan otras tantas paradas turísticas, algunas de las cuales tienen que ver con Gaudí. Una ruta en la que no cesan de aparecer servicios y negocios enfocados a la nueva condición de turistas de un mundo globalizado en continua gentrificación. El barrio de la Sagrada Familia está sufriendo un cambio en los comercios próximos al templo, también la restauración de la zona se dirige al público flotante que gira entorno al monumento. La mismas plazas anexas reciben a diario el impacto de cientos de personas quedando las escasas zonas verdes del barrio reducidas a nada.