Poblenou, un barrio popular

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Manuel Arranz. Poblenou, Districte de Sant Martí.

Divendres 28 de setembre de 17,30 a 20 hores. Carrer del Joncar 35. Antiga fàbrica de Can Saladrigas.

Ens situem amb l’exposició a la plaça d’accés a la biblioteca que ocupa una part de l’antiga fàbrica recuperada de Can Saladrigas. L’edifici reconvertit en equipament públic, alberga diferents usos. Manuel Arranz és el nom que porta la biblioteca en homenatge a qui va ser soci fundador de l’Ateneu Popular La Flor de Maig, pertanyent a una de les entitats cooperatives obreres més important de Catalunya, fundada el 1890 per 16 obrers.

Des del Poblenou el fenomen del turisme adquireix matisos nous. Aquí estan pendents de com evoluciona la Rambla. I és que el que passa a La Rambla, ens explica un treballador de la biblioteca es reprodueix a la rambla del Poblenou i si no fem res afegeix, seguirà la mateixa dinàmica de degradació. Fins fa uns anys aquest passeig central era l’accés natural a la platja, lloc de trobada i passeig veïnal. Avui el panorama de comerços i oferta gastronòmica ha canviat, els cafès i terrasses s’omplen d’un públic antany poc habitual.

El fet de ser front litoral afecta i molt al reclam turístic. Sobretot en relació al preu de l’habitatge, ens comenta una veïna, ja que els preus lluny d’estabilitzar-estan pujant. Proliferen els pisos turístics i els lloguers de vacances a la zona pròxima al front marítim. Després de l’urbanisme especulatiu del 22 @ durant la dècada del 2000, el procés de turistificació del barri condiciona el futur del popular barri obrer.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Manuel Arranz. Pueblo Nuevo, Distrito de Sant Martí.

Viernes 28 de septiembre de 17,30 a 20 horas. Calle del Joncar 35. Antigua fábrica de Can Saladrigas.

Nos situamos con la exposición en la plaza de acceso a la biblioteca que ocupa una parte de la antigua fábrica recuperada de Can Saladrigas. El edificio reconvertido en equipamiento público alberga diferentes usos. Manuel Arranz es el nombre que lleva la biblioteca en homenaje al que fuera socio fundador del Ateneu Popular La Flor de Maig, perteneciente a una de las entidades cooperativas obreras más importante de Catalunya, fundada en 1890 por 16 obreros.

Desde el Poblenou el fenómeno del turismo adquiere matices nuevos. Aquí están pendientes de como evoluciona La Rambla. Y es que lo que pasa en La Rambla, nos explica un trabajador de la biblioteca  se reproduce en la rambla de Poblenou y si no hacemos nada añade, seguirá la misma dinámica de degradación. Hasta hace unos años este paseo central era el acceso natural a la playa, lugar de encuentro y paseo vecinal. Hoy el panorama de comercios y oferta gastronómica ha cambiado, los cafés y terrazas se llenan de un público antaño poco habitual.

El hecho de ser frente litoral afecta y mucho al reclamo turístico. Sobretodo en relación al precio de la vivienda, nos comenta una vecina, pues los precios lejos de estabilizarse están subiendo. Proliferan los pisos turísticos y los alquileres vacacionales en la zona próxima al frente marítimo.  Tras el urbanismo especulativo del 22@ durante la década del 2.000, el proceso de turistificación del barrio condiciona el futuro del popular barrio obrero.

RE – Rambles a la biblioteca Manuel Arranz. divendres 28 setembre

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Manuel Arranz. Poblenou, Districte de Sant Martí.

Divendres 28 de setembre de 17,30 a 20 hores. Carrer del Joncar 35. Antiga fàbrica de Can Saladrigas.

 

Finalitza el recorregut de l’ATP RE-Rambles al Poblenou a la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca està situada a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, un dels molts edificis de la industrialització tèxtil a Barcelona que en aquest cas, ha perviscut amb un canvi d’ús cultural. Ens sembla pertinent assenyalar que la biblioteca porta el nom de Manuel Arranz en homenatge al professor, historiador i arxiver que va ser membre fundador de l’Ateneu Popular La Flor de Maig i membre i president de l’Arxiu Històric del Poblenou.
En aquest lloc mostrarem l’exposició sobre les Rambles i intercanviarem la informació que hem anat recollint aquestes setmanes d’accions al carrer.

El Poblenou ha estat sempre un laboratori de la transformació urbana de la ciutat. Ho va ser quan es va desmantellar tota la indústria que s’havia acumulat aquí des de l’inici de la revolució industrial a Barcelona. Treure les indústries del front marítim i dels carrers interiors va generar un buit que s’havia d’omplir. La progressiva substitució de l’economia industrial per a la de serveis, ha tingut diverses fases. El model de transformació de barri tecnològic i de coneixement amb el projecte 22@ amb totes les seves dificultats, la transformació en la zona del Fòrum de les cultures i tots els equipaments comercials i residencials associats, per passar ja decididament a l’aposta pel model d’equipaments turístics massius, hotels i apartaments de pura especulació immobiliària.
També els debats i les accions sobre els contra-models de construcció d’una altra ciutat, hi han estat importants. La construcció d’entitats de barri que han vetllat per la millora dels serveis, la recuperació del patrimoni i el coneixement i la pervivència d’una memòria viva del moviment obrer i les seves valuoses organitzacions econòmiques, laborals i culturals.
Repensar el barri i el districte en aquests moments de fot impacte turístic, esdevé un dels reptes més importants a tenir en compte. Cal negociar amb un model de barri lliurat a l’economia de serveis i completar una trama d’espai urbà amb noves formes d’ocupació com les que proposen les provatures de les SuperIlles.

Poder activar una relació amb els habitants de Poblenou des d’aquesta biblioteca, considerem que incorpora indirectament totes aquestes experiències i moltes noves projeccions imprevistes que hem d’integrar.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Manuel Arranz. Pueblo Nuevo, Distrito de Sant Martí.

Viernes 28 de septiembre de 17,30 a 20 horas. Calle del Joncar 35. Antigua fábrica de Can Saladrigas.

 

Finaliza el recorrido del ATP RE-Ramblas en el Poblenou en la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca está situada en la antigua fábrica textil de Can Saladrigas, uno de los muchos edificios de la industrialización textil en Barcelona que en este caso, ha pervivido con un cambio de uso cultural. Nos parece pertinente señalar que la biblioteca lleva el nombre de Manuel Arranz en homenaje al profesor, historiador y archivero que fue miembro fundador del Ateneo Popular La Flor de Mayo y miembro y presidente del Archivo Histórico del Poblenou.
En este lugar mostraremos la exposición sobre las Ramblas y intercambiaremos la información que hemos ido recogiendo estas semanas de acciones en la calle.

El Poblenou ha sido siempre un laboratorio de la transformación urbana de la ciudad. Lo fue cuando se desmanteló toda la industria que se había acumulado aquí desde el inicio de la revolución industrial en Barcelona. Quitar las industrias del frente marítimo y de las calles interiores generó un vacío que había que llenarse. La progresiva sustitución de la economía industrial por la de servicios, ha tenido varias fases. El modelo de transformación de barrio tecnológico y de conocimiento con el proyecto 22@ con todas sus dificultades, la transformación en la zona del Fórum de las culturas y todos los equipamientos comerciales y residenciales asociados, para pasar ya decididamente a la apuesta por el modelo de equipamientos turísticos masivos, hoteles y apartamentos de pura especulación inmobiliaria.
También los debates y las acciones sobre los contra-modelos de construcción de otra ciudad, han sido importantes. La construcción de entidades de barrio que han velado por la mejora de los servicios, la recuperación del patrimonio y el conocimiento y la pervivencia de una memoria viva del movimiento obrero y sus valiosas organizaciones económicas, laborales y culturales.
Repensar el barrio y el distrito en estos momentos de fuerte impacto turístico, es uno de los retos más importantes a tener en cuenta. Hay que negociar con un modelo de barrio entregado a la economía de servicios y completar una trama de espacio urbano con nuevas formas de uso, como las que proponen las probaturas de las super-illes.

Poder activar una relación con los habitantes de Poblenou desde esta biblioteca, consideramos que incorpora indirectamente todas estas experiencias y muchas nuevas proyecciones imprevistas que tenemos que integrar.

Nous ambaixadors – Nuevos embajadores. ATP a Roquetes

En castellano a continuación.

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Les Roquetes. Districte de Nou Barris.
Dissabte 21 de setembre de 17 a 20 hores. Via Favència 288B

Una tarda lluminosa de final d’estiu, la de l’equinocci de tardor, situem l’exposició de l’ATP a Nou Barris. Davant de la Biblioteca de Roquetes a la Via Favència, en l’espai de pas que comunica el barri de Roquetes amb el de Verdum i que és el trajecte de constant pujada i baixada dels veïns i i veïnes que es desplacen de manera decidida de la part alta del barri a la Via Júlia.

Molts passen ràpidament al nostre costat, alguns s’aturen per mirar l’exposició i segons el seu grau de sorpresa ens interroguen tot seguit: Això què és?
Així, el moment clau es desencalla i s’obre l’espai de la conversa i el diàleg. L’oportunitat per argumentar i opinar, per contrastar punts de vista sobre la influència del fenomen turístic a la ciutat. Un intercanvi aleshores, en el qual no actuem en el rol preponderant de preguntar, sinó molt sovint en el d’haver de proporcionar o improvisar respostes.

I les opinions de moltes persones que viuen a Nou Barris no són mai simples o estandarditzades, parteixen d’una forta opinió elaborada per l’experiència, per conviccions fortes i per una constància en la revisió crítica de molts temes que ens afecten.
Aquí, la percepció del fenomen turístic no és mai un assumpte desconnectat d’altres realitats socials o urbanes. Mai és la bombolla que la indústria turística ens vol mostrar: un escenari sense lleis laborals, sense responsabilitat ambientals, un consum de ciutat com si es tractés d’un fenomen atmosfèric natural que arrasa tot el que es troba per davant sense cap obligació d’assumir les conseqüències.

Aquesta lúcida mirada ens retorna i recorda una base de construcció de ciutat que se centra en les prioritats, en satisfer les necessitats de les persones que hi viuen, en assegurar una pervivència de la vida quotidiana en la continuïtat d’una memòria de la construcció real de la ciutat, feta de lluites, reclamacions i defenses. Aportacions vivencials en un fort arrelament, sense delegar l’obligació de decidir i la responsabilitat de compartir i acordar.
Nou Barris, districte obrer, ara d’aquesta nova industria de la venda de la ciutat en la qual hi ha qui en treu benefici i qui aporta el treball dur a la reraguarda d’aquesta economia de serveis. Treball quasi sempre invisible que augmenta el miratge de que la ciutat projecta d’estar sempre a punt de de servir a tots els visitants, sense noms o rostres dels que fan realment la feina amb condicions de precarietat i explotació.

Així ens ho manifesta Antonio, compromès amb els grups de la Marea pensionista, que es manifesten cada setmana a la Plaça Universitat per reclamar i defensar la cosa pública, els drets aconseguits a partir de moltes lluites de construcció col·lectiva. Ens diu que existeix una forta pressió per estendre el turisme a tota la ciutat però, que afortunadament no ho han aconseguit. Per Roquetes no es veuen turistes. El que evidencia encara la pervivència d’altres formes de relació a la ciutat, altres codis d’imaginar i fer vida de barri amb altres aliances i complicitats.

Estem instal·lats just a sota de la seu de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i ens visita un dels seus responsables, Adri. L’Arxiu realitza precisament aquesta construcció col·lectiva a Nou Barris a partir del rescat i recuperació de la seva memòria social. Coneixen perfectament que significa construir els valors que cohesionen un barri des de la cultura, els significats, les relacions humanes i tot el que deixa com a potència i llegat. En aquests paràmetres, un intercanvi social com el turisme entre el simbòlic i el relacional i l’econòmic, és jutjat amb més severitat en relació a què ens pren i què ens deixa com habitants d’aquesta ciutat i aquests barris.

Complementa aquestes consideracions Lluís, que es qüestiona sobre si és possible un altre model de turisme que estigui millor gestionat, que sigui respectuós i beneficiós amb els ciutadans i que no sigui únicament un agent gentrificador més. Possiblement afegeix, la clau està en formes de regulació que siguin tant administratives, com auspiciades per molts altres agents socials que participen de la millora de la vida a la ciutat.

En tots els comentaris compartits, perviu una forta aproximació emocional amb La Rambla, que es recolza amb experiències personals, amb lligams sentimentals, amb una cura exquisida per valorar-ne les moltes qualitats que té com espai únic i immersiu. Un amor cert, consolidat sobre uns records personals que poden ser el punt d’ancoratge d’una recuperació present que generi nous lligams a partir d’antics visitants, com a nous ambaixadors.

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Les Roquetes. Distrito de Nou Barris.
Sábado 21 de septiembre de 17 a 20 horas. Vía Favència 288B

Una tarde luminosa de final de verano, la del equinoccio de otoño, situamos la exposición de la ATP en Nou Barris. Ante la Biblioteca Les Roquetes en la Via Favència, en el espacio de paso que comunica el barrio de Roquetes con el de Verdum y que es el trayecto de constante subida y bajada de los vecinos y vecinas que se desplazan de manera decidida de la parte alta del barrio a la Via Júlia.

Muchos pasan rápidamente a nuestro lado, algunos se detienen para mirar la exposición y según su grado de sorpresa nos interrogan a continuación: ¿Esto qué es?
Así, el momento clave se desatasca y se abre el espacio de la conversación y el diálogo. La oportunidad para argumentar y opinar, para contrastar puntos de vista sobre la influencia del fenómeno turístico en la ciudad. Un intercambio entonces, en el que no actuamos en el rol preponderante de preguntar, sino muy a menudo en el de tener que proporcionar o improvisar respuestas.

Y las opiniones de muchas personas que viven en Nou Barris no son nunca simples o estandarizadas, parten de una fuerte opinión elaborada por la experiencia, por convicciones fuertes y por una constancia en la revisión crítica de muchos temas que nos afectan.
Aquí, la percepción del fenómeno turístico no es nunca un asunto desconectado de otras realidades sociales o urbanas. Nunca es la burbuja que la industria turística nos quiere mostrar: un escenario sin leyes laborales, sin responsabilidad ambientales, un consumo de ciudad como si se tratara de un fenómeno atmosférico natural que arrasa todo lo que se encuentra por delante sin ninguna obligación de asumir las consecuencias.

Esta lúcida mirada nos devuelve y recuerda una base de construcción de ciudad que se centra en las prioridades, en satisfacer las necesidades de las personas que en ella viven, en asegurar una pervivencia de la vida cotidiana en la continuidad de una memoria de la construcción real de la ciudad, hecha de luchas, reclamaciones y defensas. Aportaciones vivenciales en un fuerte arraigo, sin delegar la obligación de decidir y la responsabilidad de compartir y acordar.
Nou Barris, distrito obrero, ahora de esta nueva industria de la venta de la ciudad en la que hay quien saca beneficio y quien aporta el trabajo duro en la retaguardia de esta economía de servicios. Trabajo casi siempre invisible que aumenta el espejismo  que la ciudad proyecta de estar siempre a punto para servir a todos los visitantes, sin nombres o rostros de los que hacen realmente el trabajo en condiciones de precariedad y explotación.

Así nos lo manifiesta Antonio, comprometido con los grupos de la Marea pensionista, que se manifiestan cada semana en la Plaza Universidad para reclamar y defender lo público, los derechos conseguidos a partir de muchas luchas de construcción colectiva. Nos dice que existe una fuerte presión para extender el turismo en toda la ciudad pero, afortunadamente no lo han conseguido. Por Roquetes no se ven turistas. Lo que evidencia aún la pervivencia de otras formas de relación en la ciudad, otros códigos de imaginar y hacer vida de barrio con otras alianzas y complicidades.

Estamos instalados justo debajo de la sede del Archivo Histórico de Roquetes-Nou Barris y nos visita uno de sus responsables, Adri. El Archivo realiza precisamente esta construcción colectiva en Nou Barris a partir del rescate y recuperación de su memoria social. Conocen perfectamente que significa construir los valores que cohesionan un barrio desde la cultura, los significados, las relaciones humanas y todo lo que deja como potencia y legado. En estos parámetros, un intercambio social como el turismo entre lo simbólico y lo relacional y lo económico, es juzgado con más severidad en relación a que nos toma y que nos deja como habitantes de esta ciudad y estos barrios.

Complementa estas consideraciones Lluís, que se cuestiona sobre si es posible otro modelo de turismo que esté mejor gestionado, que sea respetuoso y beneficioso con los ciudadanos y que no sea únicamente un agente gentrificador más. Posiblemente añade, la clave está en formas de regulación que sean tanto administrativas, como auspiciadas por muchos otros agentes sociales que participan de la mejora de la vida en la ciudad.

En todos los comentarios compartidos, pervive una fuerte aproximación emocional con La Rambla, que se apoya sobre experiencias personales, con lazos sentimentales, con un cuidado exquisito para valorar las muchas cualidades que tiene como espacio único e inmersivo. Un amor verdadero, consolidado sobre unos recuerdos personales que pueden ser el punto de anclaje de una recuperación presente que genere nuevos lazos a partir de antiguos visitantes, como nuevos embajadores.

 

RE – Rambles a la biblioteca de Roquetes. 21 de setembre

Agencia de Turisme Popular a la Biblioteca Les Roquetes. Districte de Nou Barris.

Divendres 21 de setembre de 17 a 20 hores. Via Favència 288B

Estarem una altra vegada amb l’ATP, al districte de Nou Barris davant de la biblioteca de Roquetes que està situada sobre la llosa de la Via Favència. Aquesta via ràpida podia haver estat una ferida oberta de separació entre els barris de Roquetes i Verdum en aquesta part del districte de Nou Barris, però és precisament l’espai on se situa la biblioteca ara actua com a lligam i comunicació entre aquests dos barris en una connexió vertical entre la Via Júlia i la part alta de Roquetes.

En aquest punt també es concentren altres equipaments importants del districte a part de la biblioteca, són l’Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, l’entitat d’ajut als nous vinguts Nou Barris Acull i l’espai de la Televisió de Nou Barris. La vinculació dels habitants amb aquests equipaments és d’un gran valor i complicitat.  Ens situarem en aquest lloc per a interrogar a les persones i prendre el pols a la ciutat.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Les Roquetes. Distrito de Nou Barris.

Viernes 21 de septiembre de 17 a 20 horas. Vía Favència 288B

Estaremos otra vez con la ATP, en el distrito de Nou Barris delante de la biblioteca de Roquetes que está situada sobre la losa de la Via Favència. Esta vía rápida podía haber sido una herida abierta de separación entre los barrios de Roquetes y Verdum en esta parte del distrito de Nou Barris, pero es precisamente el espacio donde se ubica la biblioteca, que ahora actúa como vínculo y comunicación entre estos dos barrios en una conexión vertical entre la Via Julia y la parte alta de Roquetes.

En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris. En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris.
La vinculación de los habitantes con estos equipamientos es de un gran valor y complicidad. Nos situaremos en este lugar para interrogar a las personas y tomar el pulso a la ciudad.

Es temps de reinventar-se! Es tiempo de reiventarse!

La plaça Lesseps ens sorprèn per la seva transformació. Lluny en el temps queda el scalestric de vials que travessaven aquest punt neuràlgic de Barcelona. Ningú diria, que en aquest lloc en què avui ens trobem amb la nostra exposició portàtil estava envaït d’un brutal soroll ensordidor. Impossible hagués estat entaular conversa amb els nostres visitants.
Entre el tràfec dels curiosos, van ser moltes les persones que es van acostar i ens van comentar sobre les Rambles i per extensió del turisme que té copat el barri de Gràcia. Imagino serà, ens deia una veïna, que és per la qualitat de vida, per les places en què es reuneixen diàriament gent de totes les edats, és la convivència mediterrània ens comenta el que atrau els turistes. En certa manera és això i molt més.  Barcelona respira una autoconsciència del que és, ens explica Jeffrey Swartz. Tot està mesurat, dissenyat i cuidat amb cura, en aquesta tensió vivim, per al bo i per al dolent. Aquesta energia brolla del mateix espai i de la mateixa gent i s’extrapola al visitant. Un exemple clar és el disseny d’alta eficiència d’aquest espai públic adjacent a la biblioteca de la plaça Lesseps, un lloc conquerit al trànsit.
Des d’aquest punt alt de la ciutat La Rambla es respira com un territori en certa manera perdut, però al mateix temps una oportunitat de reinventar-nos a nosaltres mateixos, d’això entenen els veïns que van reivindicar Lesseps en el seu moment.

 

La plaza Lesseps nos sorprende por su transformación. Lejos en el tiempo queda el scalestric de viales que atravesaban este punto neurálgico de Barcelona. Nadie diría, que en este lugar en que hoy nos encontramos con nuestra exposición portátil estaba invadido de un brutal ruido ensordecedor. Imposible hubiera sido entablar conversación con nuestros visitantes.

Entre el trajín de los curiosos, fueron muchas las personas que se acercaron y nos comentaron acerca de las Ramblas y por extensión del turismo que tiene copado el barrio de Gracia. Imagino será, nos decía una vecina, que es por la calidad de vida, por las plazas en las que se reúnen a diario gente de todas las edades, es la convivencia mediterránea nos comenta lo que atrae a los turistas. En cierto modo es esto y mucho más. Barcelona respira una autoconciencia de lo que es, nos explica Jeffrey Swartz. Todo está medido, diseñado y cuidado con esmero, en esta tensión vivimos, para lo bueno y para lo malo. Esta energía brota del mismo espacio y de la misma gente y se extrapola al visitante. Un ejemplo claro es el diseño altamente eficiente de este espacio público adyacente a la biblioteca de la plaza Lesseps, un lugar conquistado al tráfico.
Desde este punto alto de la ciudad La Rambla se respira como un territorio en cierta manera perdido, pero al mismo tiempo una oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos, de eso entienden los vecinos que reivindicaron Lesseps en su momento.

 

 

RE – Rambles. Turistas y vecinos a tiempo completo. Biblioteca Fort-Pienc

Aterrizamos con la Agencia en Fort-Pienc. Esta iba a ser la primera de las paradas itinerantes de esta temporada dedicada a Las Ramblas. Inauguramos la exposición acompañados por curiosos que se acercaron a la exposición y por personas que entraban y salían de la biblioteca. Entre el vaivén de los viandantes sin embargo algo permanecía quieto. Descubrimos que la zona ajardinada del complejo de Fort-Píenc, un equipamiento público que reúne un centro de día de mayores, un mercado, un centro cívico, una escuela y la citada biblioteca, acogía además a un buen número de personas sin hogar. Muchos de ellos permanecían en el barrio desde hacía tiempo, imaginamos que el lugar se había convertido para ellos en un espacio acogedor en el que protegerse. Y es que el equipamiento de Fort-Pienc tiene algo de esto, es una plaza circunscrita en una oferta de servicios públicos entre los cuales no contempla dar techo a los más necesitados. Conversamos con X, un trotamundos británico gran conocedor de Barcelona, especialmente de Las Ramblas y del centro de la ciudad. Su última vivienda estaba en un piso situado en el Raval, en la zona próxima al MACBA. Tras un periplo de viajes llegó a la ciudad hace décadas. La crisis económica y el robo que sufrió en el turístico barrio del Born lo dejaron desplomado, nos comenta. Desde entonces vive en la calle y espera arreglar su situación a través de la embajada británica. No es la única persona que padece necesidades. A medida que anochece van apareciendo nuevas personas sin hogar que se acomodan alrededor de una de las fuentes.

En contraste con ellos convive un trajín continuo de viajeros arrastrando maletas. Estamos en las inmediaciones de la Terminal de bus de l’Estació del Nord y el ruido de las ruedas sobre el pavimento irregular los delata. El lugar es un punto neurálgico de entrada y salida de turistas, otra zona caliente más donde conviven viajeros, trotamundos y vecinos a tiempo completo.

 

Aterrem amb l’Agència a Fort-Pienc. Aquesta seria la primera de les parades itinerants d’aquesta temporada dedicada a la Rambla. Inaugurem l’exposició acompanyats per curiosos que s’acosten i per persones que entren i surten de la biblioteca. Entre el vaivé dels vianants però alguna cosa romania quieta. Vam descobrir que la zona enjardinada del complex de Fort-Pienc, un equipament públic que reuneix un centre de dia de gent gran, un mercat, un centre cívic, una escola i l’esmentada biblioteca, acollia a més a un bon nombre de persones sense llar. Molts d’ells viuen al barri des de fa temps, imaginem que el lloc s’ha convertit per a ells en un espai acollidor en el qual protegir-se. I és que l’equipament de Fort-Pienc té alguna cosa d’això, és una plaça circumscrita a una oferta de serveis públics entre els quals no es contempla donar sostre als més necessitats. Conversem amb X, un rodamón britànic gran coneixedor de Barcelona, especialment de la Rambla i del centre de la ciutat. El seu darrer habitatge estava en un pis situat al Raval, a la zona propera al MACBA. Després d’un periple de viatges va arribar a la ciutat fa dècades. La crisi econòmica i el robatori que va patir al turístic barri del Born el van deixar desplomat, ens comenta. Des de llavors viu al carrer i espera arreglar la seva situació a través de l’ambaixada britànica. No és l’única persona que pateix necessitats. A mesura que es fa fosc van apareixent nous sense sostre que s’acomoden al voltant d’una de les fonts.

En contrast amb ells conviu un tràfec continu de viatgers arrossegant maletes. Estem en els voltants de la Terminal de bus de l’Estació del Nord i el soroll de les rodes sobre el paviment irregular els delata. El lloc és un punt neuràlgic d’entrada i sortida de turistes, una altra zona calenta més on conviuen viatgers, rodamons i veïns a temps complet.