L’Escola Moderna i les seves relacions amb les ciències naturals

Xerrada d’Eduard Masjuan al cicle El pensament de Ferrer i Guàrdia a Sabadell

Universitat Popular de Sabadell. 15 de març 2016
Eduard Masjuan fa un recorregut a les experiències i realitzacions de la renovació pedagògica que es va donar a la ciutat de Sabadell entre la darrera part del segle XIX fins al 1939.

La Escola Moderna de Sabadell creada per Josep Miquel i vinculada a la ILE (Institución Libre de Enseñanza). L’escola de la Federació Obrera o la de la Cooperativa d’Habitatge conduïda per Edgardo Ricetti.

Personatges com Joan Duran Pineda, Mateo Morral, Albà Rossell, Odon de Buen, Alberto Carci.

La voluntat de proporcionar un coneixement científic com a forma d’alliberament del poble, que estava basada en una geografia Reclusiana, que vincula l’experiència de la naturalesa amb l’ésser humà en una dimensió social. Assaigs de creació constants en una cultura lliure de dogmes per a l’emancipació social.

Eduard Masjuan, professor d’història econòmica de la universitat de Barcelona. Autor de diversos llibres i articles científics sobre història de l’urbanisme, de demografia hsitòrica i de la història de la cultura obrera autodidacta.
-Urbanismo y ecologia en Cataluña.
-La ecología humana en el anarquismo ibérico.
-Medis obrers, conflictivitat social i innovació cultural a Sabadell. (Enllaç al pdf descarregable)
-Mateo Morral. Un héroe trajico del anarquismo español.


http://upsabadell.blogspot.com.es/2016/04/el-pensament-de-ferrer-i-guardia.html

Universitat Popular de Sabadell