Agència de Turisme Popular

altra ciutat altre turisme   Agència de Turisme Popular en ruta pels mercats de Barcelona: Aquest dissabte 16 de juliol inaugurem l’agència al mercat del Ninot Què és l’AGÈNCIA DE TU...

B3sti4ri0 1

B3sti4ri0 1 Elvira Pujol Masip   Selección de dibuixos que conforman una mitología propia y reúnen a modo de bestiario tres grupos: dragones, aves y criaturas de sangre caliente. archivosincro...

Temptatives culturals de paisatge

  Temptatives culturals de paisatge és una jornada activitat i reflexió vinculada a l’exposició Temptativa paisatge. La jornada té la intenció d’establir un marc de coneixement, ...

Temptativa paisatge

T e m p t a t i v a p a i s a t g e Sitesize Museu de la Vida Rural L’Espluga de Francolí Inauguració 15 d’ctubre a les 19:00h Exposició del 16 d’octubre 2015 al 10 de gener 2016 ...