Quadern nº197 amb un dossier especial dedicat a Sitesize

Quadern de les idees, les arts i les lletres. En aquest número hi apareixem amb un dossier especial dedicat a Sitesize, en el que hem comptat amb les reflexions de la Marta Serra.

En detallem els links i els articles que hi apareixen:

Sitesize / Memòria, escala i arrelament
Marta Serra

Sitesize i les pràctiques artístiques en el context vallesà
Frases com: «Una bona ciutat és millor que una bona casa»; paraules com: «dir, informar, opinar, expressar, manifestar, publicar», o un cartell de 1986 anunciant «Art i Ciutat, jornades de debat sobre l’art contemporani i el medi urbà», formaven part del material visible que, a primer cop d’ull, podíem trobar al taller que el col·lectiu artístic Sitesize tenia al barri de Gràcia de Sabadell. Sitesize, creat el 2002 i format pels artistes Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, centra els seus àmbits d’interès a l’entorn del concepte d’autonomia i recerca de noves geografies territorials i paisatgístiques, establint camps base en algunes ciutats com, per exemple, Sabadell. Al llarg de la darrera dècada i fins avui, l’estudi de les característiques socioespacials del territori vallesà inspiren a Sitesize l’exploració de vies no formals des de la pràctica artística. A través de tota una sèrie de projectes, aplegats per primera vegada en aquest número de Quadern, Sitesize ens presenta el Vallès com a paisatge cultural d’on emergeix la necessitat d’arrelament; com a

continua llegint a:
http://quadern.fundacioars.org/sitesize-memoria-escala-i-arrelament/

 

 

Sitesize / «Ens interessen els espais en transformació»
Entrevista a Sitesize per Marta Serra

Marta Serra: A què fa referència el nom de Sitesize?
Treballar pel lloc i treballar sobre la relació amb el lloc. Impulsar la dimensió física contextual, però ampliar-la a l’àmbit social i d’interacció cultural oberta. Així, la dimensió del lloc es converteix en plural, rica i transdisciplinària. Sitesize es va definir a partir d’aquest aspecte: crear un lloc on succeeixin projectes que permetin la reflexió i la interacció establertes de forma col·laborativa.

MS: Treballar amb la ciutat ha estat sempre una condició bàsica dels vostres projectes? A què responen els espais on interveniu i a partir de quina condició els escolliu?
El que ens interessa principalment dels llocs de treball és que siguin espais en transformació. A inicis del 2000, el que definia el territori era la seva bogeria transformadora. La transformació que vam viure aquells anys al Poblenou implicava presenciar els enderrocaments dels barris del 22@, veure com es traçava la Diagonal que abans no existia… El nivell de destrucció de la ciutat neoliberal era espectacular. Es modificaven tant les referències, que no es podia competir a nivell d’intervenció i el que calia era crear eines per assegurar un ancoratge a la realitat tan canviant. Aquests espais en transformació poden ser espais naturals que deixen de ser-ho, o també espais històrics. En aquell moment vivíem al Raval —just s’havia inaugurat la Rambla— i vam començar a implicar-nos en les lluites contra

continua llegint a:
http://quadern.fundacioars.org/sitesize-ens-interessen-els-espais-en-transformacio/

 

 

Sitesize / Projectes a Sabadell i el Vallès (2002-2014)
Sitesize

Des dels seus inicis, Sitesize s’ha interessat per una acció cultural que tingui un lligam amb l’àmbit local. Per proximitat, doncs, creiem que cal treballar sobre els temes i les relacions que es donen en l’espai en què vivim. Perquè crear en un context real evita caure en generalitzacions i abstraccions. Per la possibilitat que permet de mantenir una interlocució directa amb les circumstàncies que condicionen l’evolució de cada procés creatiu i que obliguen a una readaptació contínua de les opinions i les respostes. I també perquè aquesta proximitat permet experimentar i actuar sense intermediaris, i amb el suport de complicitats que cal guanyar.

En el cas de Sabadell i el Vallès, aquesta proximitat hi era ja, en part, obligada i també desitjada, i podem dir que ha estat una font constant d’experimentació i aprenentatge. L’acumulació de totes aquestes experiències creatives, que han estat generades per desitjos propis, per encàrrecs directes o per complicitats latents, permeten ara fer-ne una revisió ajustada i també condescendent. Són la base per a noves actuacions que no ens estalviïn els dubtes i els errors, però que ens donen també un recull per compartir i poder dir, senserenúncia, que la nostra resposta en aquell moment va ser aquesta.

continua llegint a:
http://quadern.fundacioars.org/sitesize-projectes-a-sabadell-i-el-valles-2002-2014/

 

Acció contra el Quart cinturó, 2009

Acció contra el Quart cinturó, 2009