Temptativa paisatge

Temptativa-paisatge-Sitesize-b

T e m p t a t i v a
p a i s a t g e

Sitesize

Museu de la Vida Rural
L’Espluga de Francolí

Inauguració 15 d’ctubre a les 19:00h
Exposició del 16 d’octubre 2015 al 10 de gener 2016

 

Temptativa paisatge és un projecte que parteix de l’experiència directa amb el lloc, un apropament que és alhora constructiu i emocional. L’exposició que presentem posa a prova la transformació del paisatge des de la imaginació com un exercici de projecció més enllà del que és possible i ho fem a partir de les pintures del paisatgista Vila-Puig. Així com del rescat d’allò que hi ha de real en el paisatge i de la descoberta de l’imaginari simbòlic del nostre entorn.

Invoquem el desig de nous paisatges per assajar un retorn a la riquesa i diversitat de la natura, per incitar la temptativa de recuperar accions lliures, creatives i cohesionadores; per tal de revertir les inèrcies de la fragmentació contemporània en tots els àmbits de l’existència. Tenim la capacitat de proposar i posar a prova, tant la nostra imaginació, com les infinites possibilitats latents en les dinàmiques pròpies dels llocs. La nostra implicació en la cura del paisatge és a priori, la certesa de saber que les coses poden ser d’una altra manera. El paper que hi té assignat la creació artística en aquesta confluència, és essencial en activar i dirigir els recursos de l’experiència directa del paisatge cap a la seva construcció subjectiva. Alhora que generar models de reconeixement sobre el sentit de la natura, que ens permetin posicionar-nos en la dinàmica constant de transformació dels paisatges en relació a la història social.

En aquesta exposició al Museu de la Vida Rural tempteixem un nou paisatgisme amb la relectura de les pintures del pintor Vila-Puig. Joan Vila-Puig (Sant Quirze del Vallès 1890 – Bellaterra 1963) amb una extensa obra pictòrica forma part de l’escola catalana de paisatge, pintà diferents indrets de Catalunya i d’una manera reiterada la seva terra del Vallès. Hem triat quatre enclavaments d’aquesta comarca on el pintor desenvolupà una mirada singular i molt propera vers uns paisatges, que en els darrers cinquanta anys han sofert un gran canvi: Santiga, Sant Pau de Riusec, Bellaterra i Can Feu.

De l’exercici de retornar a aquests llocs pintats per Vila-Puig i tornar-los a mirar en resulta una reflexió sobre la creació paisatgística, les seves qualitats i el nostre vincle afectiu. D’una banda és un assaig sobre els models de relació que podem exercir des de la imaginació constructiva per suscitar un projecte col·lectiu sobre el paisatge possible. Per altra part i atenent al seu significat simbòlic, representa l’oportunitat de projectar-hi allò que desitgem que sigui.

Entre el que està succeint i el que volem imaginar, rastregem la urgència d’una nova mirada comunitària. És aquest doncs un exercici compartit de proposició paisatgística, on mostrem situacions que són favorables a la pervivència i preservació d’uns paisatges. No pot haver-hi cap renúncia prèvia. Tot és encara una temptativa oberta i una realitat a descobrir i desvetllar.

http://www.museuvidarural.cat/caagenda_int/temptativapaisategevilapuig