Agència de Turisme Popular

altra ciutat altre turisme

 

Agència de Turisme Popular en ruta pels mercats de Barcelona:

Aquest dissabte 16 de juliol inaugurem l’agència al mercat del Ninot

Què és l’AGÈNCIA DE TURISME POPULAR?

-Una relació sense mediacions. Un relat elaborat sense serveis associats.

-Una experiència sense contracte, que s’exerceix des de la llibertat per trobar acords francs i directes entre les persones, les coses i els llocs.

-Una descoberta profunda de la relació amb la ciutat que no genera ni anticipa imatges reconeixibles ni prefigurades.

-Una vivència sense protocols que construeix el paisatge sense vendre’l.

Amb l’ATP proposem assumir les energies, sabers, els usos diversos que flueixen en la convivència urbana, per accentuar i anar consolidant unes condicions que siguin saludables, creatives i alliberadores per a tothom. Es podria definir com un paisatgisme popular que encara pot anticipar i fer possible un altre turisme popular. Un turisme sense rols de productors i usuaris definits, col·laboratiu, generatiu, indefinit i obert.

 

Qué es la AGENCIA DE TURISMO POPULAR?

-Una relación sin mediaciones. Un relato elaborado sin servicios asociados.

-Una experiencia sin contrato, que se ejerce desde la libertad para encontrar acuerdos francos y directos entre las personas, las cosas y los lugares.

-Un descubrimiento profundo de la relación con la ciudad que no genera ni anticipa imágenes reconocibles ni prefiguradas.

-Una vivencia sin protocolos que construye el paisaje sin venderlo.

Con la ATP proponemos asumir las energías, saberes, los usos diversos que fluyen en la convivencia urbana, para acentuar e ir consolidando unas condiciones que sean saludables, creativas y liberadoras para todo el mundo. Se podría definir como un paisajismo popular que todavía puede anticipar y hacer posible otro turismo popular. Un turismo sin roles de productores y usuarios definidos, colaborativo, generativo, indefinido y abierto.

 

What is the PEOPLE’S TOURIST AGENCY?

-A unmediated relationship. A story made up without associated services.

-An experience without contract, evolving from the freedom to find honest and direct agreements between people, things and places.

-An in-depth discovery of the relationship with the city which neither generates nor anticipates recognisable or prefigured images.

-An experience without protocols, constructing landscape without selling it.

PTA proposes to take the energy, the knowledge, the various purposes coursing into urban cohabitation, to accentuate and to consolidate increasingly healthy, creative and liberating conditions for all concerned. It may be defined as a people’s landscaping which can still anticipate and make possible another kind of tourism, a people’s tourism, collaborative, creative, indefinite and open, without defined roles of producers and users.

Un projecte de Sitesize

https://agenciadeturismepopular.wordpress.com

 

 

cartell-ANVERS-web