Contacte

————————————————
Sitesize
METRÒPOLIS ::: ART ::: CREACIÓ
www.sitesize.net

Sitesize (Espai d’Art)
carrer Corominas 19-23 3ª planta
08902 L’Hospitalet – Barcelona

————————————————

¿Cómo llegar?

<Metro Santa Eulàlia> Línea 1
(salida Pont de la Torrassa)

ubicacio

mail: info(at)sitesize.net

Aquest és el tractament de les teves dades personals,  per adaptar la nostra política de privacitat al nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que s’aplicarà a partir del 25 de maig de 2018 a Europa:

  • Les adreces de mail que rebem només s’utilitzaran per enviar correus electrònics.
  • No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
  • Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
  • El responsable del tractament de les dades personals és l’associació cultural Sitesize.

Este es el tratamiento de tus datos personales, para adaptar nuestra política de privacidad en el nuevo Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, que se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018 en Europa:      

  • Las direcciones de mail que recibimos sólo se utilizarán para enviar correos electrónicos.     
  • No se comunicarán a terceros sin consentimiento previo.    
  •  Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación en el tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679.     
  • El responsable del tratamiento de los datos personales es la asociación cultural Sitesize.

EASitesize