Crònica sessió 9. Laboratori Social Metropolità

sessio-9-LSM

Descripció:
Sessió de treball dedicada a treballar les propostes en curs abans de la sessió pública del dissabte 28. Posteriorment al treball s’organitza un dinar comunitari amb els assistents.

Lloc:
Laboratori Social Metropolità, Taller 1 de NauEstruch – carrer Sant Isidre,140.
de les 11h a les 17h

Tags:
treball de camp, espai públic, registre, escoles, dinàmiques, espais lliures, apropiació

Crònica:
La sessió al Laboratori Social metropolità, projecte resident al centre NauEstruch de Sabadell, es va proposar com un intercanvi per reforçar la part més tècnica de la proposta d’intervenció al voltant del solar de BioBui(l)t. És a dir les estratègies d’ocupació de l’espai públic i les formes de relació amb les persones per mitja de dispositius mòbils que interactuen com a instruments i contenidors de materials, documents i objectes varis.

Vam comptar amb la presència i col·laboració de l’arquitecta Ana Paula Montes, professora de l’escola d’arquitectura de San José de Costa Rica que és especialista en l’ocupació i l’interacció amb l’espai públic a la ciutat amb un marcat caràcter de creació comunitària. També vam comptar amb l’arquitecte xilè Enrique Venegas, que ha desenvolupat una important recerca sobre les formes d’ocupació lliure i informal a la gran metròpoli de Santiago de Chile a partir de dispositius i tàctiques espontànies i tradicionals d’interactuar en situacions desregulades.

Amb tots dos els participants al taller vam avaluar les possibilitat d’entendre i provocar ocupacions més lliure d’un espai, que en el cas de la plaça dels Àngels és un indret marcat per una normativa i un control social molt estricte que deixa poc marge a una autonomia i alteritat d’us i relació. Es pot traspassar les pràctiques informals que es donen en la majoria dels països d’Amèrica llatina a la ciutat hypernormativitzada europea? Es pot fer sense assumir una visió completa de la situació socioeconòmica que ens separa, ni atendre a les causes de la informalitat en l’ús de l’espai a la situació de pobresa d’una part molt important de la població?

Partim de situacions socioculturals i tradicions diferents però en qualsevol cas busquem relacions amb l’espai social que son comuns. Assegurar espais de trobada lliure; que els intercanvis que s’hi facin siguin oberts més enllà de si són legalment definits; que la qualitat de l’espai el faci complex en oportunitats, formes i transformacions, que no es remeti ni a la imatge informal de la pobresa com un exotisme, ni a la pulcritud previsible i controlada de les ciutats del nord sinó a una construcció social com àmbit lliure i consolidat de les esperances i capacitats creatives del conjunt social.
Analitzem el disseny dels dispositius i comparem possibles alternatives, les dibuixem i en trèiem conclusions conjuntes. Després del debat i la sessió de treball donem per acabada la sessió amb un dinar comunitari.