Taula OBERTA de propostes/ Mesa ABIERTA de propuestas

La Taula oberta està a disposició de totes les persones que volen participar en el projecte. Es el lloc que disposarem a l’espai expositiu del Centre Cívic Fort Pienc, del 1 de setembre al 15 d'octubre, i que vol ser una oficina permanent de propostes(*):

• Aquesta Taula s’encarregarà de rebre idees, sugeriments, aportacions…

• Les persones que no pertanyen a cap comunitat del centre poden adreçar-se aquí per participar; segons la seva disponibilitat i els interesos del projecte, es negocia la viabilitat de les propostes i/o la seva inclusió en un grup de treball ja format.

• La Taula es també un espai de visibilització del projecte. El públic en general pot seguir el desenvolupament del procés i consultar la documentació.

• Sitesize, farà permanències cada setmana a les tardes (a
concretar dies) per atendre el públic i els usuàris, informar del projecte, asignar grups, fer el seguiment de treballs en procés….


(*) Fora d'aquestes dates podeu contactar amb nosaltres a l'administració del Centre cívic o be mitjançant el e-mail.