Paisatgisme ARA
Art_Cultura_Territori
Vila-Puig_Vallès
Flyer convocatoria

 

Cercar noves mirades en el paisatge contemporani, per interpretar el territori del Vallès en la seva transformació actual i futura.

dissabte 21/01/06
>>Itinerari_Recorregut

_Sortida: 10h. estació F.G.C. de Sant Quirze.
_Arribada: 14h. estació F.G.C. de Bellaterra.

_Itinerari a peu visitant alguns del indrets del Vallès on pintava Vila-Puig (Sant Quirze / Sant Pau de Riusec / Bellaterra)

_Inscripció gratuïta: “Casa de Cultura Vila-Puig”
C/Pintor Vila-Puig, 43 - T.937219219 (9 a 15h.).

_Activitat realitzada amb la col.laboració del Centre excursionista de Sant Quirze.

   
  dissabte 28/01/06
17.30h.>>Visita guiada_Casa Vila-Puig
   
 

_Visita a càrrec de Santiago Vila-Puig.
_Activitat realitzada amb la col.laboració del Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze.

18.30h.>>Taula rodona:“Paisatgisme ARA”

Debat d’experiencies sobre el paisatge actual:
definició cultural i formes d’intervenció.

Participants:
_Ramón Parramón. Artista Visual, director del programa d’Art Públic IDENSITAT.

_Francesc Muñoz. Geògraf, professor de la UAB i especialista en processos de transformació urbana.

_Pere Vidal. Arquitecte, treballa com a urbanista a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

>>Totes les activitats formen part de la cloenda de l’exposició “Paisatges propers _ Revisitant els paisatges de Vila-Puig”.

lloc: “Casa de Cultura Vila-Puig”
c/Pintor Vila-Puig, 43 Sant Quirze del Vallès.

<F.G.C.> Sant Quirze

   
 


+info: Revisitant els paisatges de Vila-Puig

   
     

 

     
Paisajismo AHORA
Arte_Cultura_Territorio
     
Vila-Puig_Vallès      
       
 

Buscar nuevas miradas en el paisaje contemporáneo, para interpretar el territorio del Valles en su transformación actual y futura.

sábado 21/01/06
>>Itinerario_Recorrido

_Salida: 10h. estación F.G.C. de Sant Quirze.
_Llegada: 14h. estación F.G.C. de Bellaterra.

_Itinerario a pie visitando algunos de los lugares del Valles donde pintaba Vila-Puig (Sant Quirze / Sant Pau de Riusec / Bellaterra)

_Inscripción gratuita: “Casa de Cultura Vila-Puig”
C/Pintor Vila-Puig, 43 - T.937219219 (9 a 15h.).

_Actividad realizada con la colaboración del Centro excursionista de Sant Quirze.

   
  sábado 28/01/06
17.30h.>>Visita guiada_Casa Vila-Puig
   
 

_Visita a cargo de Santiago Vila-Puig.
_Actividad realizada con la colaboració del Grupo de Investigación e Historia de Sant Quirze.

18.30h.>>Mesa redonda:“Paisajismo AHORA”

Debate de experiencias sobre el paisajismo actual:
definición cultural y formas de intervención.

Participantes:
_Ramón Parramón. Artista Visual, director del programa de Arte Público IDENSITAT.

_Francesc Muñoz. Geógrafo, profesor de la UAB y especialista en procesos de transformación urbana.

_Pere Vidal. Arquitecto, trabaja como urbanista en el ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

 

>>Todas las actividades forman parte de la clausura de la exposición “Paisajes próximos _ Revisitando los paisajes de Vila-Puig”.

lugar: “Casa de Cultura Vila-Puig”
c/Pintor Vila-Puig, 43 Sant Quirze del Valles.

<F.G.C.> Sant Quirze

   
 

+info: Revisitant els paisatges de Vila-Puig

   

Flyer convocatoria