REpensar Barcelona
REcuperar la Ciutat

Jornades REpensar Barcelona 2006

enrere

Bloc 1
sessio 1    
Divendres 3 de març, 2006
lloc: La Casa de la Solidaritat. c/ Vistalegre, 15.
REpensar la ciudad en la sociedad del conocimiento
Luís -Angel Fernandez Hermana

Periodista, investigador en nuevas tecnologias.
Audio NO disponible
sessio 2    
Divendres 16 de març, 2006
lloc: La Nostromo.
C/ Ripoll, 16
Arrabales de la Revolución
José-Luís Oyon

Doctor en Arquitectura i Urbanisme, profesor titular del Dept. Urbanisme i Ordenació del Territori de l' Escola Tècnica d'Arquitectura del Vallès.
Autor de numerosos llibres, articles, seminaris i cursos. Membre del  Consell de Redacció de las revistes Historia Urbana (desde 1991) i corresponsal de Urban History (des de 1990).  Imparteix docencia sobre "La ciutat europea: la ciutat de l'era industrial des de 1987".  Com a activitat professional colabora en la redacció de diversos treballs de planejament urbanístic.

Audio NO disponible
tornar adalt