(castellano)

 

>Convocatoria Taller S.I.T. Manresa:

Taller d'interpretació i difusió de la informació territorial.

Aquest projecte creatiu té com a objectiu la producció de coneixement local, a partir de la informació acumulada per la ciutat, en la possibilitat d'assajar formes d'interpretació i de comunicació entre ciutadans.

En aquest procés el taller S.I.T. té la intenció de cercar la interlocució i la vinculació amb el teixit social, amb persones interessades en la reflexió i l'acció sobre la ciutat de Manresa i la seva comarca.

Es planteja en una primera fase, un conjunt de trobades per introduïr el desenvolupament del projecte S.I.T., en relació a les formes de reconeixement, representació i difusió de l'experiència del territori que ens proporciona la cultura visual   (dies 20, 21 i 22 d'octubre de 2005).

La segona fase, és la continuïtat del procés com a grup de treball operatiu en l'elaboració, interpretació i difusió de la informació recollida (octubre 05- febrer 2006).

 

 

 

>Condicions d'inscripció:

>Inscripció gratuïta. Places limitades.

>Inscripció obligatoria a: sitmanresa@sitesize.net

Enviar un e-mail (abans del 15 d'octubre) amb les dades: nom, telèfon, correu electrònic i motivació.

>La inscripció a la primera fase del taller, no implica un compromís de continuïtat per a la segona fase.

Dates: 20, 21 i 22 d'octubre de 2005.

Horari: de 10 a 14h.

Lloc: Centre Cultural El Casino. Pg Pere III, 27. Manresa

 

(castellano)


>Convocatoria Taller S.I.T. Manresa:

Taller de interpretación y difusión de la información territorial.
Este proyecto creativo tiene como objetivo la producción de conocimiento local, a partir de la información acumulada por la ciudad, en la posibilidad de ensayar formas de interpretación y de comunicación entre ciudadanos.

En este proceso el taller S.Y.T. tiene la intención de buscar la interlocución y la vinculación con el tejido social, con personas interesadas en la reflexión y la acción sobre la ciudad de Manresa y su comarca.

Se plantea en una primera fase, un conjunto de encuentros por introducir el desarrollo del proyecto S.I.T., en relación a las formas de reconocimiento, representación y difusión de la experiencia del territorio que nos proporciona la cultura visual (días 20, 21 y 22 de octubre de 2005).
La segunda fase, es la continuidad del proceso como grupo de trabajo operativo en la elaboración, interpretación y difusión de la información recogida (octubre 05- febrero 2006).

 

 

>Condiciones de inscripción:

>Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

>Inscripción obligatoria en: sitmanresa@sitesize.net
Enviar un correo electrónico (antes del 15 de octubre) con los datos: nombre, teléfono, correo electrónico y motivación.

>La inscripción en la primera fase del taller, no implica un compromiso de continuidad para la segunda fase.

Fechas: 20, 21 y 22 de octubre de 2005.
Horario: de 10 a 14h.
Lugar: Centro Cultural El Casino. Pg Pere III, 27. Manresa