Valls diary
On line reservation
My tour
Reservation data
days/ dies: 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6
April 2003 Tour
first day/ dia 1 : dijous, thurdday 17.04.03

 

10:00 Sortim de Sabadell, retencions a l' autopista per l' operació sortida de Setmana Santa.

10:45 We leave Sabadell. Traffic jam in the motorway, as it is the first day of Ester Holidays.

12:00 Arribada a Valls.

12:00 We get toValls.

12:15 Museu d' art de Valls, ens rep en Jordi París per donar-nos el xec amb el que finançarem l' estada turística per el projecte VALLS-T. També ens dóna les claus de la Capella fins dissabte.

12:15 Valls Art gallery. We are received by Jordi Paris, who makes out a cheque which we will use to finance the tourist trip for the VALLS-T Project. He also lends us the chapel keys until Saturday.

12:30 Presentem la sol·licitud de subvenció a l' Oficina del ciutadà i saludem al regidor de promoció de la ciutat, Jaume Bonet.

12:30 We show the request for subvention in the Citizen Office and greet the City’s Promotion Manager, Jaume Bonet.

12:50 Entrem a la Fleca la Barcelonesa situada al carrer Cort i coneixem al forner, Sr. Josep Pont i Oliva posa en el certificat del gremi de flequers penjat al mur, que ens explica que li pagaven una fortuna per l' enrajolat antiquíssim de la botiga. Li pregunto per la localització real del paisatge i la masia del quadre de la paret oposada i ens diu que és una pintura de Joan Rafí, un pintor local que va voler que l' enterressin vestit de casteller i amb un pinzell a la mà. Ens parla també de la casa, es la Granja Martinell al camí que condueix al riu Francolí. S'ofereix a portar-nos-hi i quedem a la fleca per dissabte a la tarda.

12:50 We enter the bakery Fleca la Barcelonesa situated in Cort Street and meet the baker, Mr. Josep Pont i Oliva, as we see it written on the certificate of bakers trade, which is hung on the wall. He tells us that he was paid a fortune for the antique tiles of the bakery. I ask him where the landscape and the traditional Catalan farmstead captured on the bakery’s opposite wall really were, and he tells us that it was a painting by Joan Rafi, a local painter who wanted to be buried wearing a casteller dress (typical from that area) and holding a paintbrush. He also talks us about the farmstead, called Granja Martinell, situated next to the way leading to Francolí River. He offers himself to take us there and we arrange to meet him in front of the bakery on Saturday afternoon.

14:30 Arribem a l' hotel Torreblanca, teniem habitació reservada.

14:30 We arrive at Torreblanca Hotel. We have a room booked there.

     
                     
                             

15:00 Fem fotos del joc d' ombres de l'escultura Homenatge a Lluís Companys i dinem al "Restaurant Nin" que hi ha al costat. El Joan truca al Pere Grimau per veure'ns a la tarda.


15:00 We photograph the shadowing of Lluis Companys sculpture and then we have lunch at Nin Restaurant next to the sculpture. Joan phones Pere Grimau to meet us in the afternoon.

16:50Arribem a Aiguamúrcia, a la casa dels pares del Pere, aquest ens presenta a la seva família i els seus fills treuen la mona de Pascua i la senyora Lola (la mare) fa cafè per a tothom. El senyor Pere (el pare) ens explica indignat el què volen fer amb les barraques del camp, que ara es veu que les volen catalogar, convertir en patrimoni i canviar-ne l' ús.


16:50 We get to Aiguamúrcia, at Pere’s parents home. He introduces us to his family, his children bring the typical Easter cake and Mrs. Lola (his mother) prepares coffee for everybody. Mr. Pere (Pere’s father), visibly upset, talks about the future of the countryside stalls, which are going to be classified as heritage and its use will be changed.

17:45 Sortim tots cap al tros, allà aparquem els cotxes i caminem cap a les vinyes per veure les barraques. El lloc és diu la Plana de Renyec, que pertatny territorialment a Les Planes de Santes Creus, ens explica el senyor Pere. Visitem tres barraques: La Barraca d' en Mundó, la d' en Llenes i la del Bosc. Enregistrem els camps d' ametllers, entrevistem els dos Peres (pare i fill) i caminem per sobre els marges.


17:45 We all go to the “tros”, where we park and walk towards the vineyard to have a look at the stalls. Mr. Pere explains us that the place is called Plana de Renyec and it territorially belongs to Planes de Santes Creus. We visit the three stalls: Mundó, Llenes and Bosc. We record the almond tree fields, interview both Peres (father and son) and walk along the elevations.

21:05 Tornem a la casa. El Pere Grimau ens mostra proves fotogràfiques sobre els pagesos locals, treball per l' exposició paral·lela a la nostra que prepara just per la sala del costat.

21:05 We’re back to Pere’s house. Pere Grimau shows us photographs of the local farmers that are part of the work for the exposure which he prepares just in the adjoining room, parallel to ours.


22:00 Sopem. La senyora Lola ha preparat una truita boníssima amb el mànec d'espàrrecs collits aquesta tarda a les vinyes. El senyor Pere ens parla de les obres del TGV i dels marges dels horts.

22:00 We have supper. Mrs. Lola prepares a delicious omelet with the asparagus gathered in the afternoon throughout the vineyard. Mr. Pere talks about the TGV construction and the orchards elevations.

 
 

01:00 Ens fiquem al llit.

01:00 We go to bed.

                     
                     

next day/ dia següent: 2