Aigua baixa. Recorregut perceptiu per les rieres i llacuna del Raval
Dissabte 29 de maig del 2021, a les 17 h
Darrer recorregut del projecte en el marc de La Capella

Dins del projecte “Serps d’aigua les rieres ocultes de Barcelona’ es proposa un recorregut perceptiu per les rieres que conformen la part baixa del Raval. Des del neolític, aquesta part de Ciutat Vella va ser un espai que acollia la vida al voltant d’una extensa llacuna i al llarg de rierols que la creuaven. Encara avui és perceptible la presència d’aquests fluxos d’aigua que travessen aquesta part de la ciutat propera al mar.

Inscripció prèvia obligatòria per correu electrònic a
lacapella@bcn.cat

+ info: http://rieresocultes.stream/

Agència de Turisme Popular. Sortida >>Salida >>Way Out
Iniciem l’edició 2021 de l’ATP amb noves exploracions i accions de comunicació entre ciutats, per a conèixer respostes a la recuperació ciutadana de l’espai urbà postpandèmia. Ho fem amb una primera acció:
Way out # 1 Lower East Side, NY – Sants, Barcelona. Diumenge 9 de maig de 2021 de 17h

Iniciamos la edición 2021 de la ATP con nuevas exploraciones y acciones de comunicación entre ciudades, para conocer respuestas en la recuperación ciudadana del espacio urbano postpandèmia. Lo hacemos con una primera acción: Way Out # 1 Lower East Side, NY – Santos, Barcelona. Domingo 9 de mayo de 2021 de 17h

Agència de Turisme Popular. Sortida >>Salida >>Way Out

SUBUR. exposició: Our garden needs its flowers
Proposta creativa sobre la relació amb el territori de L’Hospitalet., Paisatges culturals, transformació urbana i accions d’ofrena.
Centre d’Art Tecla Sala. 27/2/21 a 18/7/21

Propuesta creativa sobre la relación con el territorio de L’Hospitalet., Paisajes culturales, transformación urbana y acciones de ofrenda.

http://www.teclasala.net/detallActe.aspx?1tfePtFyeNqyFkw3YBOi4Jnfnb91VeuIpqazAQfHllyk9b4qazB

Agència de Turisme Popular. Transfer BCN. Turisme i recomposició global.
Iniciem l’edició 2020 de l’ATP amb exploracions i accions de comunicació entre ciutats, sobre l’escenari de decreixement i recomposició del model turístic que la situació de pandèmia ha accentuat.

Agencia de Turismo Popular. Transfer BCN. Turismo y recomposición global.
Iniciamos la edición 2020 de la ATP con exploraciones y acciones de comunicación entre ciudades, sobre el escenario de decrecimiento y recomposición del modelo turístico que la situación de pandemia ha acentuado.

https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/2020/07/24/atp-transfer-bcn/

rieresocultes.stream
Presentem la web del projecte Serps d’aigua, les rieres ocultes i la construcció simbòlica de Barcelona. En aquesta web anirem afegint i actualitzant la informació sobre el desenvolupament de la recerca i de les accions públiques d’exploració de les rieres de Barcelona.

rieresocultes.stream

Presentamos la web del proyecto Serpientes de agua, las rieras ocultas y la construcción simbólica de Barcelona. En esta web iremos añadiendo y actualizando la información sobre el desarrollo de la investigación y de las acciones públicas de exploración de las rieras de Barcelona.

Agència de Turisme Popular Sagrada Família. El simbòlic en acció.
L’ATP comença el seu recorregut pel barri, amb un seguit d’accions en emplaçaments al voltant de la Sagrada Família, i una exposició al centre cívic Sagrada Família.

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia. Lo simbólico en acción.
La ATP comienza su recorrido por el barrio, con una serie de acciones en emplazamientos alrededor de la Sagrada Familia, y una exposición en el centro cívico Sagrada Familia.

https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/en-ruta-2017/atp-sagrada-familia/

El nou projecte de Sitesize Serps d’aigua. Les rieres ocultes i la construcció simbòlica de Barcelona ha estat seleccionat en la present edició de Barcelona Producció que convoca La Capella.

El nuevo proyecto de Sitesize Serpientes de agua. Las rieras ocultas y la construcción simbólica de Barcelona ha sido seleccionado en la presente edición de Barcelona Producció que convoca La Capella

Moltes gràcies!!

+info: http://lacapella.barcelona/ca/noticias/2019/06/04/seleccionats-la-convocatoria-barcelona-produccio-2019-2020

Estimada Rambla
Acció d’escriptura per a vianants

dissabte 10 de novembre (11-14:30h)
davant del Centre d’Arts Santa Mònica

Després del recorregut per biblioteques públiques de Barcelona, volem concloure aquesta temporada 2018 de l’ATP amb l’acció Estimada Rambla. Una correspondència sobre el terreny per establir una altra relació possible amb el lloc i amb nosaltres mateixos. Interpel·lar les Rambles com un espai viu, per imaginar i compartir una experiència única i alhora plural.

Tras el recorrido por bibliotecas públicas de Barcelona, ​​queremos concluir esta temporada 2018 de la ATP con la acción Estimada Rambla. Una correspondencia sobre el terreno para establecer otra relación posible con el lugar y con nosotros mismos. Interpelar las Ramblas como un espacio vivo, para imaginar y compartir una experiencia única y a la vez plural.

+ info: https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/2018/11/06/estimada-rambla-accio-descriptura-per-a-vianants/

RE – Rambles
L’Agència de turisme popular en ruta per les biblioteques de Barcelona

13 de juliol-Biblioteca de Fort Pienc.
Plaça Fort Pienc
15 de setembre-Biblioteca Jaume Fuster.
Plaça Lessep
21 de setembre-Biblioteca de Roquetes.
Via Favència
28 de setembre-Biblioteca Manuel Arranz.
Poble Nou

Accions al voltant d’una exposició a peu de carrer, localitzades a prop de les diferents biblioteques publiques. Aquesta tercera edició l’ATP planteja a partir d’una mirada sobre Les Rambles, assumir les respostes que es poden donar al fenomen turístic com a part ja indestriable de la dinàmica urbana.

+info: https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/

Fes de turista a la teva ciutat! / Haz de turista en tu ciudad
a l’estiu l’Agència de Turisme Popular torna als carrers de Barcelona

Dissabte 22 de juliol inauguració a les 17:30h
a la Rambla del Poblenou amb carrer Llull

recorregut: Rambla del Poblenou i litoral fins la platja de la Nova Icària

No t’oblidis del banyador!
Us hi esperem!!

L’edició d’enguany compta amb la col.laboració des d’Ecuador del Centro Experimental Oído Salvaje

+info: https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/

Estrenem web!! Laboratori d’Aprenentatge Comunitari

Comencem, l’any 2017 arrencant el LAC, un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatge basat en la reciprocitat.

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és una iniciativa de Sitesize -Elvira Pujol i Joan Vila Puig- per a La Virreina Centre de la Imatge.

Estrenamos web!! Laboratori d’Aprenentatge Comunitari

Empezamos el año 2017 arrancando el LAC, un espacio de experimentación dedicado a la creación y transmisión de aprendizajes basado en la reciprocidad.

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari es una iniciativa de Sitesize -Elvira Pujol y Joan Vila Puig- para La Virreina Centre de la Imatge.

+ info: http://lac.barcelona/

 

Aprendizaje autónomo es un proyecto de investigación que trata de resignificar la contemporaneidad de las pedagogías libertarias en España en el marco de la creación artística actual, indagar en su genealogía e identificar la formación de un nuevo ciclo histórico para comprender cómo se transforman y emergen las experiencias y saberes.

Como una nueva revitalización de lo libertario están surgiendo en todo el territorio español propuestas, prácticas, formas organizativas del trabajo cultural y de reapropiación de la vida que remiten a la cultura, la creación y la pedagogía libertaria y a su contenido emancipador.

Así, se encuentran experiencias vecinales, comunitarias, artísticas, pedagógicas, feministas, redes de afinidad que, aunque protagonistas de estas mismas prácticas, no se reconocen en la tradición cultural de emancipación social que estuvo presente en la cultura obrera, en las corrientes de renovación pedagógica y de las vanguardias artísticas. Estas redes, grupos, comunidades y colectivos encarnan un nuevo ciclo que marca nuevamente unas formas de hacer y entender la cultura como transformación social.

Este trabajo ha recibido una residencia de investigación
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2014-15)

Link del proyecto:
https://sitesize.net/aprendizajeautonomo

 

Agència de Turisme Popular
un projecte de Sitesize en ruta pels mercats de Barcelona

Aquest dissabte 16 de juliol inaugurem l’agència al mercat del Ninot

Què és l’AGÈNCIA DE TURISME POPULAR?

-Una relació sense mediacions. Un relat elaborat sense serveis associats.
-Una experiència sense contracte, que s’exerceix des de la llibertat per trobar acords francs i directes entre les persones, les coses i els llocs.
-Una descoberta profunda de la relació amb la ciutat que no genera ni anticipa imatges reconeixibles ni prefigurades.
-Una vivència sense protocols que construeix el paisatge sense vendre’l.

+info:
https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/

Zona_Sur “existe”
Agenda de encuentros, visitas y recorridos por la Zona_Sur de Jerez.

Organizado por la Asociación de mujeres por la Igualdad y el Progreso. Entidades ambas dedicadas a dar visibilidad a la situación del barrio y su potencial.

Las asociaciones ‘Creando futuro‘ y la ‘Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso’ del barrio de Torresoto de Jerez nos han invitado a conocer y compartir el trabajo que vienen realizando.

Jerez, del 26 de marzo al 1 de abril

+info:
https://sitesize.net/blog/?p=303

Tenim el plaer de convidar-vos a la presentació del llibre
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

que serà el proper DIJOUS 13 DE NOVEMBRE a les 19.30h
al MACBA, fòrum Convent dels Àngels

En el context de l’exposició Nonument, Sitesize, conjuntament amb Jeffrey Swartz i Ferran Aisa, presentarem la publicació que acompanya la peça exhibida en aquesta mostra.

¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! és una recerca i seguiment d’experiències d’aprenentatge popular en diferents enclaus de Barcelona i d’altres poblacions veïnes que es presenta com un recorregut obert i inconclús.

Els itineraris realitzats durant el 2012-13 que recollim en aquest llibre es concreten en llocs, fets, organitzacions comuns; sempre persones lliures que creen i recreen una construcció agitada i serena d’un saber. La present edició s’inicia amb una introducció de Manuel Delgado, que dóna pas a un glossari mínim de termes i referències sorgides al llarg del projecte i que formen part d’aquesta altra memòria feta de recorreguts anònims, monuments invisibles, experiments, combats, creació d’universos i somnis urgents. La publicació també inclou texts d’Isabel Segura, Gerard Horta, Jeffrey Swartz, i les col·laboracions de Nelly Peyró, Eduard Masjuan i Produccions Nòmades.

+info: publicació ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!
http://www.macba.cat/ca/catalunya-termina-aqui/1/activitats/activ

JARDI DE L’AMISTAT. Vivències i apropiacions.
Trobades al voltant del Jardí de l’Amistat
Com acció prèvia a les trobades que comencem el dia 13, volem fer un reconeixement col·lectiu de l’estat actual de l’espai del Jardí de l’Amistat i dels entorns, avaluar l’estat en que es troba la vegetació, l’ús actual dels espais i parlar directament sobre el terreny de com el veiem i l’imaginem. Com pensem que es pot i s’hauria de transformar per fer possible una integració plena al barri i la ciutat com un espai de relació i vivència?
Comptarem amb la col·laboració de l’artista i biòloga Lorena Lozano.

Anàlisi diagnosi col·lectiu del Jardí de l’Amistat
8 de març de 2014 a les 11,30h
lloc:
Biblioteca de Ponent
Biblioteca de Ponent – Plaça d’Ovidi Montllor, 5 – 0820 Sabadell Renfe – Sabadell Nord

+info: http://jardidelamistat.wordpress.com/

El proper dissabte dia 15 de febrer a les 11.30h us convidem a una sessió pública amb Toni Serra – Abu-Ali en el marc del taller #Media-Art-Terrae.
Volem donar continuïtat als temes i les propostes que s’han desenvolupat al llarg dels darrers mesos en el taller i fer-ho en aquesta ocasió a partir del seu treball com artista visual.
Toni Serra – Abu-Ali viu entre Marroc i Barcelona, es videocreador, investigador, co-director i membre fundador dels arxius OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat), projecte associat al CCCB, on realitza treballs de recerca, programació, així com texts crítics.

+info: http://mediarterrae.wordpress.com