Temptativa paisatge

Temptativa paisatge

T e m p t a t i v a
p a i s a t g e

un projecte de Sitesize

Museu de la Vida Rural
L’Espluga de Francolí
Exposició del 15 d’octubre 2015 al 10 de gener 2016

Temptativa paisatge és un projecte que parteix de l’experiència directa amb el lloc, un apropament que és alhora constructiu i emocional. L’exposició que presentem posa a prova la transformació del paisatge des de la imaginació com un exercici de projecció més enllà del que és possible i ho fem a partir de les pintures del paisatgista Vila-Puig. Així com del rescat d’allò que hi ha de real en el paisatge i de la descoberta de l’imaginari simbòlic del nostre entorn.

+info:
Temptativa paisatge