#Media-Art-Terrae

#Media-Art-Terrae

#Media-Art-Terrae
Geopolítica i creativitat a la Mediterrània – TallerOBERT

#Media-Art-Terrae es un taller d’investigació-acció per generar eines i propostes entorn al projecte BioBuil(L)t – Txema en el context del Raval i en el marc de la crisi de les metròpolis mediterranies

dins el projecte BioBui(L)t – Txema
una proposta de BAM (BioArquitectura Mediterránea), conjuntament amb Olab-labs, Meridiano70ymedio i Sitesize pel solar del carrer Montalegre nº4, dins el marc Pla de Buits de l’ajuntamentde Barcelona.

Sessions de taller:
tots els dimarts de 10h a 14h del 5 de novembre
al 21 de gener

+info:
http://mediarterrae.wordpress.com