ATP Sagrada Família

ATP Sagrada Família

Agència de Turisme Popular Sagrada Família. El simbòlic en acció.
L’ATP comença el seu recorregut pel barri, amb un seguit d’accions en emplaçaments al voltant de la Sagrada Família, i una exposició al centre cívic Sagrada Família.

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia. Lo simbólico en acción.
La ATP comienza su recorrido por el barrio, con una serie de acciones en emplazamientos alrededor de la Sagrada Familia, y una exposición en el centro cívico Sagrada Familia.

https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/en-ruta-2017/atp-sagrada-familia/