TERRApolis Puig d’Ossa
Presentació de la primera entrega del vídeo TERRApolis.
Dissabte 21 novembre 2020, 7 — 9:30 pm. Sessió virtual

Aquest audiovisual forma part de la trilogia sobre la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat que pren cos en el recorregut per la vida física, espiritual, humana i no-humana d’aquest territori.

Presentación de la primera entrega del vídeo TERRApolis.
Sábado 21 de noviembre 2020, 7 – 9:30 pm. sesión virtual

Este audiovisual forma parte de la trilogía dedicada a la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat que toma cuerpo en el recorrido por la vida física, espiritual, humana y no-humana de este territorio.

http://loop-barcelona.com/ca/activity/terrapolis/