Curs, l’Art d’habitar la Terra

Curs, l’Art d’habitar la Terra

L’art d’habitar la Terra – nou taller de Sitesize
Curs taller de 27 hores /
inici: dimecres 19 d’octubre / inscripcions obertes
L´art d´habitar la Terra és un curs i un taller experiencial que tracta d´establir una relació real amb el present i amb la Terra. El curs es proposa com a aproximació a les pràctiques creatives entorn de l’hàbitat i al territori.

El arte de habitar la Tierra – nuevo taller de Sitesize
Curso taller de 27 horas /
inicio: miércoles 19 de octubre / inscripciones abiertas
El arte de habitar la Tierra es un curso y un taller experiencial que trata de establecer una relación real con el presente y con la Tierra. El curso se propone como aproximación a las prácticas creativas en torno al hábitat y al territorio.

+info a: https://sitesize.net/museuviu/2022/09/16/lart-dhabitar-la-terra/