SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial”

SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial”

“SIT Manresa, Servei d’Interpretació
Territorial”

Edita: Sitesize

Descripció: L’experiència SIT Manresa, que dóna
nom a aquest llibre, és també l’element articulador
i el punt de partida d’aquest projecte editorial. Els textes que
s’inclouen sumen col·laboracions i sinergies de persones
d’àmbits en les quals el treball cultural i artístic
sobre el territori troba el seu millor complement: la geografia, el paisatge,
la participació ciutadana, la gestió del coneixement, la
pedagogia, la gestió cultural….

+info:SIT publicació