Processos de participació ciutadana en l’ordenació del paisatge

Processos de participació ciutadana en l’ordenació del paisatge

Processos de participació
ciutadana en l’ordenació del paisatge
Seminari organitzat per l’Observatori
del Paisatge
Intervenció de Sitesize
Girona, 1 de juny de 2007

Procesos de participación
ciudadana en la ordenación del paisaje
Seminario organitzado por el Observatori del
Paisatge
Intervención de Sitesize
Girona, 1 de junio de 2007

+info:
www.catpaisatge.net/cat/index.php