Trans_Art_06

Trans_Art_06

Trans_Art_06
LABORATORI DE PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

que té lloc a l’Illa Fort Pienc i a l’Espai Jove de
l’Eixample de setembre de 2006 a febrer de 2007.
Participació de Sitesize a Trans_Art amb el projecte
“Escriure
un llibre_comunicar espais de llibertat”

Trans_Art_06
LABORATORIO DE PRACTICAS ARTÍSTICAS

que tiene lugar en la Illa Fort Pienc y en el Espai Jove de l’Eixample
de septiembre de 2006 a febrero de 2007.
Participación de Sitesize en Trans_Art con el proyecto
“Escribir un libro_comunicar espacios de libertad”

+info:
www.trans-artlaboratori.org