Can Font :: Odissea a la Nau 21

Can Font :: Odissea a la Nau 21

Can
Font :: Odissea a la Nau 21

novembre 05 (veure programa)

Durant tot el mes de novembre, el complex fabril en actiu més antic
de Barcelona obre portes sota el lema “Made in Can Ricart” per
a donar a conèixer i posar a debat públic el seu patrimoni,
que no és sols el recinte, que ho és també l’activitat
industrial i crea
tiva que s’hi desenvolupa.

Divendres 18
16.00-20.00 Trobada-debat d’espais creatius ::
Dissabte 19.
Jornades de treball
Dimarts 22.
Can Ricart :: una proposta de qualitat pel veïnat ::
23, 24 i 25.
Hangar Obert :: La ciutat desitjada ::