SIT Manresa

SIT Manresa

SIT Manresa

Un Servei d’Interpretació, recerca
i difusió Territorial
sobre el creixement i l’expansió
urbana dins i fora dels límits de Manresa, així com de la
seva articulació amb els municipis de l’entorn. Es planteja com un
model de treball vinculat als mecanismes de producció de coneixement
col·lectiu, a accions relacionals i estratègies de comunicació.

Un Servicio de Interpretación,
investigación y difusión Territorial
sobre el crecimiento
y la expansión urbana dentro y fuera de los límites de Manresa,
así como de su articulación con los municipios del entorno.
Se plantea como un modelo de trabajo vinculado a los mecanismos de producción
de conocimiento colectivo, acciones relacionales y estrategias de comunicación.