REpensar Barcelona – REcuperar la Ciutat

REpensar Barcelona – REcuperar la Ciutat

REpensar
Barcelona – REcuperar la Ciutat

Jornades obertes de debat d’abril a juliol 2005,
organitzades per diferents col·lectius de Barcelona, amb la intenció
de realitzar un debat conjunt sobre la situació actual de la ciutat
i la necessitat d’una implicació ciutadana.
Reflexionar, debatre, transmetre….sentir la ciutat.

Jornadas abiertas de debate de abril a julio 2005,
organizadas por diferentes colectivos de Barcelona, con la intención
de realizar un debate conjunto sobre la situación actual de la ciudad
y la necesidad de una implicación ciudadana.
Reflexionar, debatir, transmitir…sentir la ciudad.