“AIRE INCONDICIONAL”

“AIRE INCONDICIONAL”

“AIRE
INCONDICIONAL”
:: Intervenció i disseny expositiu
de l’exposicio “Aire Incondicional” per a Platoniq. Centre d’Art
Shedhalle Zurich. 14 febrer- 04 abril 2004.

Intervención y diseño
expositivo de la exposición “AIRE INCONDICIONAL” para
Platoniq. Centro de Arte Shedhalle Zurich. 14 de febrero – 04 abril 2004.