Estimada Rambla. Acció d’escriptura per a vianants

Dissabte 10 de novembre

de les 11h a 14:30h a la Rambla de Santa Mònica

davant del Centre d’Arts Santa Mònica

Després del recorregut per biblioteques públiques de Barcelona, volem concloure aquesta temporada 2018 de l’ATP amb l’acció:

Estimada Rambla
Acció d’escriptura per a vianants

Una correspondència sobre el terreny per establir una altra relació possible amb el lloc i amb nosaltres mateixos. Interpel·lar les Rambles com un espai viu, per imaginar i compartir una experiència única i alhora plural.

També mostrarem l’exposició “RE – Rambles. Capital desig” i la interacció del projecte pels quatre districtes que hem visitat. Tot plegat ha estat una percepció viscuda del fenomen turístic a Barcelona i una visió a llarg termini que situa la transformació urbana amb molts més matisos. Altres vegades, compromesa amb l’acció de construcció d’una altra vivència urbana des de la proximitat de cada barri i en un compromís global de ciutat.

En aquesta nova acció de l’ATP a La Rambla interactuarem amb els turistes que cada dia hi discorren. Assumim de ser una atracció, una curiositat més i potser sortir a les seves fotografies. Esdevenir un servei més en el mercat turístic, la manifestació de l’autoconsciència d’aquesta ciutat tan desvetllada i alhora tan soferta.

 

 

Sábado 10 de noviembre

de las 11h a 14:30h en la Rambla de Santa Mónica

frente del Centre d’Arts Santa Mònica

Tras el recorrido por bibliotecas públicas de Barcelona, ​​queremos
concluir esta temporada 2018 de la ATP con la acción:

Querida Rambla
Acción de escritura para viandantes

Una correspondencia sobre el terreno para establecer otra relación posible con el lugar y con nosotros mismos. Interpelar las Ramblas como un espacio vivo, para imaginar y compartir una experiencia única ya la vez plural.

También mostraremos la exposición “RE – Ramblas. Capital deseo” y la interacción del proyecto por los cuatro distritos que hemos visitado. Todo ello ha supuesto una percepción vivida del fenómeno turístico en Barcelona y una visión a largo plazo que sitúa la transformación urbana con muchos más matices. Otras veces, comprometida con la acción de construcción de otra vivencia urbana desde la proximidad de cada barrio y en un compromiso global de ciudad.

En esta nueva acción de la ATP en La Rambla interactuaremos con los turistas que cada día hay discurren. Asumimosser una atracción, una curiosidad más y quizás salir en sus fotografías. Convertirse en un servicio más en el mercado turístico, la manifestación de la autoconciencia de esta ciudad tan despierta y al mismo tiempo tan sufrida.