ATP Sagrada Família, Avinguda Gaudí

Agència de Turisme Popular Sagrada Família

Inici de les accions al barri.

Divendres 19 de juliol 2019 de 17,30 a 21 h.

Avinguda Gaudí cantonada carrer Indústria

L’Agència de Turisme Popular comença el seu recorregut pel barri, amb un seguit d’accions a emplaçaments al voltant de la Sagrada Família. Aquest divendres 19 de juliol, serem a l’avinguda Gaudí amb una exposició portàtil. Volem parlar amb veïns i veïnes, turistes i visitants, per a intercanviar mirades, conèixer percepcions i recollir opinions sobre la complexitat del fenomen del turisme al voltant del temple.

Us esperem!!!

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia

Inicio de las acciones en el barrio.

Viernes 19 de julio 2019 de 17,30 a 21 h.

Avenida Gaudí esquina calle Industria

La Agencia de Turismo Popular comienza su recorrido por el barrio, con una serie de acciones en emplazamientos alrededor de la Sagrada Familia. Este viernes 19 de julio, estaremos en la avenida Gaudí con una exposición portátil. Queremos hablar con vecinos y vecinas, turistas y visitantes, para intercambiar miradas, conocer percepciones y recoger opiniones sobre la complejidad del fenómeno del turismo alrededor del templo.

Os esperamos !!!