ATP Transfer BCN. Turisme i recomposició Global.

Turisme i recomposició Global.

L’ATP (Agència de Turisme Popular) és un projecte artístic que hem desenvolupat des de l’estiu del 2016, entorn de les relacions que el turisme de masses té com afectacions i oportunitats a la ciutat de Barcelona.

Enguany considerem que la continuïtat del projecte ens porta a incidir sobre els aspectes que vinculen el fenomen turístic amb les condicions de la globalització entesa com a acció uniformitzadora d’una cultural global. És a dir, assumir el fet que el turisme desplega en la seva condició sobre l’espai i el temps, una cultura que s’imposa com a bloc hegemònic arreu del planeta. Però volem constatar també, que malgrat que es dóna aquesta uniformització, es mantenen i es desenvolupen accions de singularitat local que actuen com a respostes i resistència a les tendències que anul·len la diversitat.

En el moment de definir aquesta edició de l’ATP, apareix la crisi sanitària provocada per la COVID 19, que ha imposat unes circumstàncies que han amplificat l’efecte i l’interès del projecte. Pocs sectors com el turisme, per la seva afectació a l’economia i relació urbana s’ha vist tan alterats. L’aturada ha estat total, els espais d’especialització turística han restat buits, els intercanvis econòmics s’han clausurat. Moltes veus senten encara amb més força la necessitat de replantejar la repercussió que sobre la vida urbana té aquest model d’explotació econòmica. L’aturada pot ser un punt i a part i no només un punt per continuar amb els mateixos criteris d’explotació i extractivisme cultural.

Però no és exclusivament la situació de pandèmia actual la que té una incidència en les relacions entre turisme i ciutat, sinó més aviat la constatació d’una condició recurrent reiterada d’emergència per causes sobreposades que ha d’afrontar la ciutat i la societat actual. Aquestes causes tenen un impacte que afecta directament al turisme, com han sigut fets recents com la fallida de l’operador Thomas Cook el 2019 o les repercussions del temporal Glòria i la COVID 19, en el 2020. Caldrà també estar atent a més afectacions que seran derivades de crisis financeres, els desastres naturals o les ja segures i persistents crisis climàtiques.

Amb aquesta finalitat de participar creativament d’una conscienciació crítica, es duran a terme accions artístiques d’exploració i creació comunitària que incideixen en els tempos i espais en contacte amb el turisme massiu, per tal de desvetllar una nova consciència urbana, tot traçant inter-connexions entre Barcelona i ciutats convidades que actuarà de mirall i correspondència.

Hem seleccionat ciutats de Llatinoamèrica que suporten un impacte o mantenen una latència enfront del fenomen del turisme massiu. Amb persones actives en el sector cultural i de reflexió i activisme urbà d’aquestes ciutats, realitzarem intercanvis de visions, de metodologies d’anàlisi i d’acció creativa per tal d’actuar col·lectivament en l’escenari d’una acció crítica també global.

Per tal de dur a terme aquesta experiència entre Barcelona i aquestes ciutats, es proposen dos tipus de metodologies de creació i socialització:

-exploracions i registres in situ en llocs específics de la ciutat.

-accions de comunicació virtual entre comunitats creatives a distància.

Les exploracions es realitzaran i es registraran en el que podem anomenar zones de transició turística: entorns afectats pel turisme global que han de ser escenaris de decreixement turístic en una demandada situació de recomposició general del model econòmic.

En les accions de comunicació virtuales creuarà el resultat de les exploracions entre ciutats amb persones vinculades a la reflexió i el coneixement cultural urbà. Es definiran diferents tipologies de comunicació virtual que permetran debats públics, reconèixer llocs i situacions, comentar documents compartits i extreure’n conclusions i reflexions compartides.

Considerem que un argument de singularitat del projecte ATP en aquesta edició de 2020, és la possibilitat de seguir la situació única de recomposició actual del turisme en el moment en què s’està produint. La mirada crítica sobre el turisme està prou preparada per a fer front a nous models de relació i compartir escenaris plausibles. Els debats públics ja fa temps que s’estan donant i es multiplicaran encara més en aquest període de transició. Totes les aportacions que es puguin construir i defensar socialment i creativament, són imprescindibles.