Hello Barcelona! Video WO#5

Compartim un fragment del vídeo de l’encontre realitzat entre els jardins comunitaris de Vallcarca i el Kelly Street Garden del Bronx. L’acció es va dur a terme entre plantes medicinals i arbres fruiters d’un dissabte a inicis d’octubre, amb la col·laboració de Nicolás Dumit i Joan Bernà. També agraïm la participació de les veïnes i veïns que amb les seves explicacions ens han mostrat els múltiples beneficis dels jardins.

Compartimos un fragmento del video del encuentro realizado entre los jardines comunitarios de Vallcarca y el Kelly Street Garden del Bronx. La acción se llevó a cabo entre plantas medicinales y árboles frutales un sábado de inicios de octubre con la colaboración de Nicolás Dumit y Joan Bernà. También agradecemos la participación de las vecinas y vecinos que con sus explicaciones nos han mostrado los múltiples beneficios de los jardines.

We share a fragment of the video of the meeting between the community gardens of Vallcarca and the Kelly Street Garden in the Bronx. The action took place among medicinal plants and fruit trees one Saturday in early October with the collaboration of Nicolás Dumit and Joan Bernà. We are also grateful for the participation of the neighbours who, with their explanations, have shown us the multiple benefits of the gardens.