L’agència

 

LOGO-ATP

En les relacions que establim amb els espais de la ciutat i amb els entorns paisatgístics, s’ha imposat un model d’interacció que pertany als rituals, modes i protocols que ha anat consolidant el model turístic. Per defecte o com imposició inconscient, assumim lligams amb el territori que prefiguren significats, aproximacions i sobretot intercanvis emocionals ja pautats i dirigits. Així més enllà del format del tour organitzat, apareixen també les formes de registre estandarditzades de l’experiència o el desig d’una vivència singular que ens aboca a uns intercanvis sempre de pagament, que tenen el lloc i el paisatge com a un recurs inesgotable, passiu i que suporta qualsevol manipulació semàntica i de sobreús.

Malgrat reconeixem l’aparent consolidació del model turístic, es pot encara imaginar una altra forma de relació emocional, econòmica amb el paisatge i la ciutat però, només es podrà construir sobre la idea i l’experiència d’un altre turisme i d’un altre paisatgisme. La capacitat de dissociar i preservar actituds d’autonomia i de creativitat, poden fer possible la recerca d’espais d’alteració i de subversió del que és imposat per la indústria i l’imaginari turístic.

No es tracta de buscar una realitat paral·lela sinó de recuperar comportaments, espais i referències del que ha estat la vida tradicional a les ciutats, per confrontar-los a la construcció de la ciutat actual des de la suma positiva de totes les complexitats i contradiccions.

Què és l’AGÈNCIA DE TURISME POPULAR?

-Una relació sense mediacions. Un relat elaborat sense serveis associats.

-Una experiència sense contracte, que s’exerceix des de la llibertat per trobar acords francs i directes entre les persones, les coses i els llocs.

-Una descoberta profunda de la relació amb la ciutat que no genera ni anticipa imatges reconeixibles ni prefigurades.

-Una vivència sense protocols que construeix el paisatge sense vendre’l.

Amb l’ATP proposem assumir les energies, sabers, els usos diversos que flueixen en la convivència urbana, per accentuar i anar consolidant unes condicions que siguin saludables, creatives i alliberadores per a tothom. Es podria definir com un paisatgisme popular que encara pot anticipar i fer possible un altre turisme popular. Un turisme sense rols de productors i usuaris definits, col·laboratiu, generatiu, indefinit i obert.

Un projecte de Sitesize

logositesize

Col·labora

1.LOGO_OIDO_SALVAJE_COLOR_FONDO_BLANCO

L’edició de 2016 va tenir el suport de:

logo gene     logo ICUB

 

 

Contacte: info(a)sitesize.net

Aquest és el tractament de les teves dades personals,  per adaptar la nostra política de privacitat al nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que s’aplicarà a partir del 25 de maig de 2018 a Europa:

  • Les adreces de mail que rebem només s’utilitzaran per enviar correus electrònics.
  • No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
  • Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
  • El responsable del tractament de les dades personals és l’associació cultural Sitesize.