BARCELONA ABANS DE BARCELONA

qui-explica-millor-w
Foto: Festa dels Tres Tombs. Pérez de Rozas, 1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

BARCELONA ABANS DE BARCELONA

-Encarna la tradició de la teva ciutat.

-Desconfia dels discursos de la innovació i la creativitat que et deixen sense veu.

-No et deixis seduir per l’argument de l’èxit.

-Reiventa l’imaginari de Barcelona des de la quotidianitat d’allò comunitari.

-Estima allò que coneixes, coneix allò que estimes.

 

BARCELONA ANTES DE BARCELONA

-Encarna la tradición de tu ciudad.

-Desconfía de los discursos de la innovación y de la creatividad que te dejan sin voz.

-No te dejes seducir por el argumento del éxito.

-Reinventa el imaginario de Barcelona desde la cotidianidad de lo comunitario.

-Ama aquello que conoces, conoce aquello que amas.

 

BEFORE BARCELONA, BARCELONA

-Embody the tradition of your city.

-Distrust speeches about innovation and creativity which leave you voiceless.

-Do not let yourself be seduced by the “argument from success”.

-Reinvent Barcelona’s imaginary from the daily life of the community.

-Love what you know, know what you love.