CONTRA-CONTRACTES

ramblejar-w
Foto: Diada de Sant Jordi amb les parades de llibres i roses a la Rambla. Colita, 1987. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

CONTRA-CONTRACTES

-Cerca altres pactes amb els altres, les coses i els llocs.

-Obre vies de sortida en l’art feble de la quotidianitat.

-Exerceix amb consciència plena la desocupació d’allò que s’imposa.

-Fes funcionar sota altres registres noves maneres de relació.

-Practica la ciutat en una nova creativitat i convivència sana.

-Allibera usos per anticipar-te a la desorientació creixent.

 

CONTRA-CONTRATOS

-Busca otros pactos con los demás, con las cosas y los lugares.

-Abre vías de salida en el arte frágil de la cotidianidad.

-Ejerce con conciencia plena la desocupación de lo que se impone.

-Haz funcionar bajo otros registros nuevos modos de relación.

-Practica la ciudad en una creatividad y convivencia sana.

-Libera usos para anticiparte a la desorientación creciente.

 

COUNTER-CONTRACTS

-Look for different kinds of agreement among people, things and places.

-Open up exits within the debilitated art of the everyday life.

-Practise, consciously, rejecting impositions.

-Make new ways of relationship, based upon different registers.

-Try to experience the city in a new spirit of creativity and sound cohabitation.

-Free up uses of the city to stay ahead of the growing disorientation.