Acció ATP a la plaça de la Sagrada Família. 9 nov

Dissabte 9 de novembre de 11h -14:30h.
a la Plaça Sagrada Família
(costat carrer Mallorca)

El proper dissabte 9 de novembre serem a la plaça de la Sagrada Família amb l’exposició itinerant. Estarem al centre de la plaça, molt a prop d’on arriben milers de turistes. Serà l’ocasió per situar-nos al bell mig de l’activitat turística i endinsar-nos en la vivencia dels veïns d’un espai verd i d’esbarjo, dels pocs que hi han barri.

Sábado 9 de noviembre de 11h -14: 30h.
en la Plaza Sagrada Familia
(lado calle Mallorca)

El próximo sábado 9 de noviembre estaremos en la plaza de la Sagrada Familia con la exposición itinerante. Estaremos en el centro de la plaza, muy cerca de donde llegan miles de turistas. Será la ocasión para situarnos en el núcleo de la actividad turística y adentrarnos en la vivencia de los vecinos de un espacio verde y de recreo, de los pocos que han barrio.

El turisme un degoteig constant / El turismo un goteo constante

Les anunciades pluges van posposar l’acció a diumenge. El lloc triat va resultar ser una de les vies principals d’accés del flux turístic cap a la zona de la Sagrada Família. Així ens ho van confirmar el grup de joves xinesos que de tornada de l’obligada visita al temple van parar davant la nostra exposició. Es van interessar sobretot per com abordàvem el tema i com els veïns responien a l’acció. Vàrem entrar en diàleg amb ells i malgrat les diferències culturals es van definir com a turistes globals a Barcelona. Ens van escriure les seves impressions en les postals que just estrenàvem aquell dia.
Les postals mostren panoràmiques de la ciutat en relació al temple i deixen espai suficient en la imatge amplia del cel per anotar comentaris. A la part posterior l’espai en blanc permet ampliar el text. En una de les postals una de les noies orientals reflectia la seva sorpresa davant la quantitat d’art que s’aprecia pels carrers i pressuposava que la ciutat albergava un gran nombre d’excel·lents artistes. També vam recollir moltes postals comentades pels veïns, aportacions sens dubte valuoses per apropar-nos al fenomen turístic i la seva percepció. Sebastià ens descrivia el turisme com un degoteig constant que interfereix en la quotidianitat del barri i que massificat és una molèstia per al veïnat.

El Passeig de Sant Joan a l’alçada de Verdaguer suposa un flux constant de turistes que travessen aquesta zona central de l’eixample en direcció a Passeig de Gràcia on els esperen altres tantes parades turístiques, algunes de les quals tenen a veure amb Gaudí. Una ruta en què no paren d’aparéixer serveis i negocis enfocats a la nova condició de turistes d’un món globalitzat en contínua gentrificació. El barri de la Sagrada Família està patint un canvi en els comerços propers al temple, també la restauració de la zona es dirigeix ​​al públic flotant que gira entorn del monument. La mateixes places annexes reben diàriament l’impacte de centenars de persones quedant les escasses zones verdes del barri reduïdes al no res.

Las anunciadas lluvias pospusieron la acción a domingo. El lugar escogido resultó ser una de las vías principales de acceso del flujo turístico hacia la zona de la Sagrada Familia. Así nos lo confirmaron el grupo de jóvenes chinos que de regreso de su obligada visita al templo pararon ante nuestra exposición. Se interesaron sobretodo por como abordábamos el tema y como los vecinos respondían a la acción. Entramos en diálogo con ellos y pese a las diferencias culturales se definieron como turistas globales en Barcelona. Nos escribieron sus impresiones en las postales que justo estrenábamos ese día.
Las postales muestran panorámicas de la ciudad en relación al templo y dejan espacio suficiente en la imagen amplia del cielo para anotar comentarios. En la parte posterior el espacio en blanco permite ampliar el texto. En una de las postales una de las chicas orientales reflejaba su asombro ante la cantidad de arte que se aprecia por las calles y presuponía que la ciudad albergaba un gran número de excelentes artistas. También recogimos muchas postales comentadas por los vecinos, aportaciones sin duda valiosas para acercarnos al fenómeno turístico y su percepción. Sebastián nos describía el turismo como un degoteo constante que interfiere en la cotidianidad del barrio y que masificado es una molestia para la vecindad.

El Paseo de Sant Joan a la altura de Verdaguer supone un flujo constante de turistas que atraviesan esta zona central del eixample en dirección a Paseo de Gracia donde les esperan otras tantas paradas turísticas, algunas de las cuales tienen que ver con Gaudí. Una ruta en la que no cesan de aparecer servicios y negocios enfocados a la nueva condición de turistas de un mundo globalizado en continua gentrificación. El barrio de la Sagrada Familia está sufriendo un cambio en los comercios próximos al templo, también la restauración de la zona se dirige al público flotante que gira entorno al monumento. La mismas plazas anexas reciben a diario el impacto de cientos de personas quedando las escasas zonas verdes del barrio reducidas a nada.

ATP Sagrada Família. Propera parada Passeig de Sant Joan. 22 setembre

Agència de Turisme Popular Sagrada Família al Passeig de Sant Joan

Diumenge 22 de setembre al Passeig de Sant Joan cantonada carrer Provença.

A causa de la previsió de pluja, l’activitat es posposa al diumenge 22 d’11 a 14,30 h.L’Agència de Turisme Popular continua el seu recorregut pel barri, amb un seguit d’accions a emplaçaments al voltant de la Sagrada Família. Aquest dissabte 21 de setembre, serem al Passeig de Sant Joan amb la nostra exposició portàtil, una mirada sobre les relacions complexes entorn del temple immers en el turisme global.

Parlem amb veïns del barri i la ciutat, visitants i turistes. Intercanviem opinions per materials gràfics del projecte i recollim registres de testimoniatges que formaran part de l’exposició que estem preparant per al Centre Cívic de la Sagrada Família a finals d’octubre.

Us esperem!!!

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia en el Passeig de Sant Joan.

Domingo 22 de septiembre en el Passeig de Sant Joan esquina calle Provença.

Debido a la previsión de lluvia, la actividad se pospone al domingo 22 de 11 a 14,30 h.

La Agencia de Turismo Popular continúa su recorrido por el barrio, con una serie de acciones en emplazamientos alrededor de la Sagrada Familia. Este sábado 21 de septiembre, estaremos en el Passeig de Sant Joan con nuestra exposición portátil, una mirada sobre las relaciones complejas en torno al templo inmerso en el turismo global.

Hablamos con vecinos del barrio y la ciudad, visitantes y turistas. Intercambiamos opiniones por materiales gráficos del proyecto, y recogemos registros de testimonios que formarán parte de la exposición que estamos preparando para el Centro Cívico de la Sagrada Familia a finales de octubre.

Os esperamos !!!

Estimada Rambla. Acció d’escriptura per a vianants

Dissabte 10 de novembre

de les 11h a 14:30h a la Rambla de Santa Mònica

davant del Centre d’Arts Santa Mònica

Després del recorregut per biblioteques públiques de Barcelona, volem concloure aquesta temporada 2018 de l’ATP amb l’acció:

Estimada Rambla
Acció d’escriptura per a vianants

Una correspondència sobre el terreny per establir una altra relació possible amb el lloc i amb nosaltres mateixos. Interpel·lar les Rambles com un espai viu, per imaginar i compartir una experiència única i alhora plural.

També mostrarem l’exposició “RE – Rambles. Capital desig” i la interacció del projecte pels quatre districtes que hem visitat. Tot plegat ha estat una percepció viscuda del fenomen turístic a Barcelona i una visió a llarg termini que situa la transformació urbana amb molts més matisos. Altres vegades, compromesa amb l’acció de construcció d’una altra vivència urbana des de la proximitat de cada barri i en un compromís global de ciutat.

En aquesta nova acció de l’ATP a La Rambla interactuarem amb els turistes que cada dia hi discorren. Assumim de ser una atracció, una curiositat més i potser sortir a les seves fotografies. Esdevenir un servei més en el mercat turístic, la manifestació de l’autoconsciència d’aquesta ciutat tan desvetllada i alhora tan soferta.

 

 

Sábado 10 de noviembre

de las 11h a 14:30h en la Rambla de Santa Mónica

frente del Centre d’Arts Santa Mònica

Tras el recorrido por bibliotecas públicas de Barcelona, ​​queremos
concluir esta temporada 2018 de la ATP con la acción:

Querida Rambla
Acción de escritura para viandantes

Una correspondencia sobre el terreno para establecer otra relación posible con el lugar y con nosotros mismos. Interpelar las Ramblas como un espacio vivo, para imaginar y compartir una experiencia única ya la vez plural.

También mostraremos la exposición “RE – Ramblas. Capital deseo” y la interacción del proyecto por los cuatro distritos que hemos visitado. Todo ello ha supuesto una percepción vivida del fenómeno turístico en Barcelona y una visión a largo plazo que sitúa la transformación urbana con muchos más matices. Otras veces, comprometida con la acción de construcción de otra vivencia urbana desde la proximidad de cada barrio y en un compromiso global de ciudad.

En esta nueva acción de la ATP en La Rambla interactuaremos con los turistas que cada día hay discurren. Asumimosser una atracción, una curiosidad más y quizás salir en sus fotografías. Convertirse en un servicio más en el mercado turístico, la manifestación de la autoconciencia de esta ciudad tan despierta y al mismo tiempo tan sufrida.

RE – Rambles. Final de recorregut Rambla Santa Mònica. dissabte 10 novembre

Agència de Turisme Popular a la Rambla. Final de recorregut 2018.

Dissabte 10 de novembre d’11 a 14,30 hores. Rambla Santa Mònica. Davant Centre d’Arts Santa Mònica.

Després del recorregut per biblioteques públiques de Barcelona, volem concloure aquesta temporada 2018 de l’ATP amb una acció directament a La Rambla.
El matí del dissabte 10 de novembre estarem a la Rambla de Santa Mònica compartint l’exposició que hem elaborat sobre la dinàmica actual d’ús complex d’aquest espai en relació al turisme.

*fotografia: La Rambla. Frederic Ballel, febrer 1907. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

Agencia de Turismo Popular en la Rambla. Final de recorrido 2018.

Sábado 10 de noviembre de 11 a 14,30 horas. Rambla Santa Mónica. Delante del Centre d’Art Santa Mònica.

Tras el recorrido por bibliotecas públicas de Barcelona, queremos concluir esta temporada 2018 de la ATP con una acción directamente a La Rambla.
La mañana del sábado 10 de noviembre estaremos en la Rambla de Santa Mónica compartiendo la exposición que hemos elaborado sobre la dinámica actual de uso complejo de este espacio en relación al turismo.

*fotografía: La Rambla. Frederic Ballel, febrero 1907. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

RE – Rambles a la biblioteca Manuel Arranz. divendres 28 setembre

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Manuel Arranz. Poblenou, Districte de Sant Martí.

Divendres 28 de setembre de 17,30 a 20 hores. Carrer del Joncar 35. Antiga fàbrica de Can Saladrigas.

 

Finalitza el recorregut de l’ATP RE-Rambles al Poblenou a la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca està situada a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, un dels molts edificis de la industrialització tèxtil a Barcelona que en aquest cas, ha perviscut amb un canvi d’ús cultural. Ens sembla pertinent assenyalar que la biblioteca porta el nom de Manuel Arranz en homenatge al professor, historiador i arxiver que va ser membre fundador de l’Ateneu Popular La Flor de Maig i membre i president de l’Arxiu Històric del Poblenou.
En aquest lloc mostrarem l’exposició sobre les Rambles i intercanviarem la informació que hem anat recollint aquestes setmanes d’accions al carrer.

El Poblenou ha estat sempre un laboratori de la transformació urbana de la ciutat. Ho va ser quan es va desmantellar tota la indústria que s’havia acumulat aquí des de l’inici de la revolució industrial a Barcelona. Treure les indústries del front marítim i dels carrers interiors va generar un buit que s’havia d’omplir. La progressiva substitució de l’economia industrial per a la de serveis, ha tingut diverses fases. El model de transformació de barri tecnològic i de coneixement amb el projecte 22@ amb totes les seves dificultats, la transformació en la zona del Fòrum de les cultures i tots els equipaments comercials i residencials associats, per passar ja decididament a l’aposta pel model d’equipaments turístics massius, hotels i apartaments de pura especulació immobiliària.
També els debats i les accions sobre els contra-models de construcció d’una altra ciutat, hi han estat importants. La construcció d’entitats de barri que han vetllat per la millora dels serveis, la recuperació del patrimoni i el coneixement i la pervivència d’una memòria viva del moviment obrer i les seves valuoses organitzacions econòmiques, laborals i culturals.
Repensar el barri i el districte en aquests moments de fot impacte turístic, esdevé un dels reptes més importants a tenir en compte. Cal negociar amb un model de barri lliurat a l’economia de serveis i completar una trama d’espai urbà amb noves formes d’ocupació com les que proposen les provatures de les SuperIlles.

Poder activar una relació amb els habitants de Poblenou des d’aquesta biblioteca, considerem que incorpora indirectament totes aquestes experiències i moltes noves projeccions imprevistes que hem d’integrar.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Manuel Arranz. Pueblo Nuevo, Distrito de Sant Martí.

Viernes 28 de septiembre de 17,30 a 20 horas. Calle del Joncar 35. Antigua fábrica de Can Saladrigas.

 

Finaliza el recorrido del ATP RE-Ramblas en el Poblenou en la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca está situada en la antigua fábrica textil de Can Saladrigas, uno de los muchos edificios de la industrialización textil en Barcelona que en este caso, ha pervivido con un cambio de uso cultural. Nos parece pertinente señalar que la biblioteca lleva el nombre de Manuel Arranz en homenaje al profesor, historiador y archivero que fue miembro fundador del Ateneo Popular La Flor de Mayo y miembro y presidente del Archivo Histórico del Poblenou.
En este lugar mostraremos la exposición sobre las Ramblas y intercambiaremos la información que hemos ido recogiendo estas semanas de acciones en la calle.

El Poblenou ha sido siempre un laboratorio de la transformación urbana de la ciudad. Lo fue cuando se desmanteló toda la industria que se había acumulado aquí desde el inicio de la revolución industrial en Barcelona. Quitar las industrias del frente marítimo y de las calles interiores generó un vacío que había que llenarse. La progresiva sustitución de la economía industrial por la de servicios, ha tenido varias fases. El modelo de transformación de barrio tecnológico y de conocimiento con el proyecto 22@ con todas sus dificultades, la transformación en la zona del Fórum de las culturas y todos los equipamientos comerciales y residenciales asociados, para pasar ya decididamente a la apuesta por el modelo de equipamientos turísticos masivos, hoteles y apartamentos de pura especulación inmobiliaria.
También los debates y las acciones sobre los contra-modelos de construcción de otra ciudad, han sido importantes. La construcción de entidades de barrio que han velado por la mejora de los servicios, la recuperación del patrimonio y el conocimiento y la pervivencia de una memoria viva del movimiento obrero y sus valiosas organizaciones económicas, laborales y culturales.
Repensar el barrio y el distrito en estos momentos de fuerte impacto turístico, es uno de los retos más importantes a tener en cuenta. Hay que negociar con un modelo de barrio entregado a la economía de servicios y completar una trama de espacio urbano con nuevas formas de uso, como las que proponen las probaturas de las super-illes.

Poder activar una relación con los habitantes de Poblenou desde esta biblioteca, consideramos que incorpora indirectamente todas estas experiencias y muchas nuevas proyecciones imprevistas que tenemos que integrar.

RE – Rambles a la biblioteca de Roquetes. 21 de setembre

Agencia de Turisme Popular a la Biblioteca Les Roquetes. Districte de Nou Barris.

Divendres 21 de setembre de 17 a 20 hores. Via Favència 288B

Estarem una altra vegada amb l’ATP, al districte de Nou Barris davant de la biblioteca de Roquetes que està situada sobre la llosa de la Via Favència. Aquesta via ràpida podia haver estat una ferida oberta de separació entre els barris de Roquetes i Verdum en aquesta part del districte de Nou Barris, però és precisament l’espai on se situa la biblioteca ara actua com a lligam i comunicació entre aquests dos barris en una connexió vertical entre la Via Júlia i la part alta de Roquetes.

En aquest punt també es concentren altres equipaments importants del districte a part de la biblioteca, són l’Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, l’entitat d’ajut als nous vinguts Nou Barris Acull i l’espai de la Televisió de Nou Barris. La vinculació dels habitants amb aquests equipaments és d’un gran valor i complicitat.  Ens situarem en aquest lloc per a interrogar a les persones i prendre el pols a la ciutat.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Les Roquetes. Distrito de Nou Barris.

Viernes 21 de septiembre de 17 a 20 horas. Vía Favència 288B

Estaremos otra vez con la ATP, en el distrito de Nou Barris delante de la biblioteca de Roquetes que está situada sobre la losa de la Via Favència. Esta vía rápida podía haber sido una herida abierta de separación entre los barrios de Roquetes y Verdum en esta parte del distrito de Nou Barris, pero es precisamente el espacio donde se ubica la biblioteca, que ahora actúa como vínculo y comunicación entre estos dos barrios en una conexión vertical entre la Via Julia y la parte alta de Roquetes.

En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris. En este punto también se concentran otros equipamientos importantes del distrito aparte de la biblioteca, son el Archivo Histórico de Roquetes Nou Barris, la entidad de ayuda a los nuevos vecinos Nou Barris Acull y el espacio de la Televisión de Nou Barris.
La vinculación de los habitantes con estos equipamientos es de un gran valor y complicidad. Nos situaremos en este lugar para interrogar a las personas y tomar el pulso a la ciudad.

Es temps de reinventar-se! Es tiempo de reiventarse!

La plaça Lesseps ens sorprèn per la seva transformació. Lluny en el temps queda el scalestric de vials que travessaven aquest punt neuràlgic de Barcelona. Ningú diria, que en aquest lloc en què avui ens trobem amb la nostra exposició portàtil estava envaït d’un brutal soroll ensordidor. Impossible hagués estat entaular conversa amb els nostres visitants.
Entre el tràfec dels curiosos, van ser moltes les persones que es van acostar i ens van comentar sobre les Rambles i per extensió del turisme que té copat el barri de Gràcia. Imagino serà, ens deia una veïna, que és per la qualitat de vida, per les places en què es reuneixen diàriament gent de totes les edats, és la convivència mediterrània ens comenta el que atrau els turistes. En certa manera és això i molt més.  Barcelona respira una autoconsciència del que és, ens explica Jeffrey Swartz. Tot està mesurat, dissenyat i cuidat amb cura, en aquesta tensió vivim, per al bo i per al dolent. Aquesta energia brolla del mateix espai i de la mateixa gent i s’extrapola al visitant. Un exemple clar és el disseny d’alta eficiència d’aquest espai públic adjacent a la biblioteca de la plaça Lesseps, un lloc conquerit al trànsit.
Des d’aquest punt alt de la ciutat La Rambla es respira com un territori en certa manera perdut, però al mateix temps una oportunitat de reinventar-nos a nosaltres mateixos, d’això entenen els veïns que van reivindicar Lesseps en el seu moment.

 

La plaza Lesseps nos sorprende por su transformación. Lejos en el tiempo queda el scalestric de viales que atravesaban este punto neurálgico de Barcelona. Nadie diría, que en este lugar en que hoy nos encontramos con nuestra exposición portátil estaba invadido de un brutal ruido ensordecedor. Imposible hubiera sido entablar conversación con nuestros visitantes.

Entre el trajín de los curiosos, fueron muchas las personas que se acercaron y nos comentaron acerca de las Ramblas y por extensión del turismo que tiene copado el barrio de Gracia. Imagino será, nos decía una vecina, que es por la calidad de vida, por las plazas en las que se reúnen a diario gente de todas las edades, es la convivencia mediterránea nos comenta lo que atrae a los turistas. En cierto modo es esto y mucho más. Barcelona respira una autoconciencia de lo que es, nos explica Jeffrey Swartz. Todo está medido, diseñado y cuidado con esmero, en esta tensión vivimos, para lo bueno y para lo malo. Esta energía brota del mismo espacio y de la misma gente y se extrapola al visitante. Un ejemplo claro es el diseño altamente eficiente de este espacio público adyacente a la biblioteca de la plaza Lesseps, un lugar conquistado al tráfico.
Desde este punto alto de la ciudad La Rambla se respira como un territorio en cierta manera perdido, pero al mismo tiempo una oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos, de eso entienden los vecinos que reivindicaron Lesseps en su momento.

 

 

RE – Rambles a la biblioteca Jaume Fuster. Aquest dissabte 15 de setembre

Agencia de Turisme Popular a la Biblioteca Jaume Fuster. Districte de Gràcia

Dissabte 15 de setembre de 11 a 14 hores. Plaça Lesseps

Situarem la nostra exposició sobre La Rambla davant de la Biblioteca Jaume Fuster per reflexionar, conversar i evidenciar com s’estan transformant els espais i les formes de viure la ciutat en aquesta època de turisme massiu. Volem entendre quina és la nova complexitat que això està introduint i quines noves respostes es poden donar, per tornar a resignificar i experimentar els llocs principals de Barcelona. Retornar a La Rambla i ser-ne part activa d’una recuperació de sentit.

La plaça Lesseps és un espai frontissa per molts motius. És una frontera entre la Vila de Gràcia i la part nord del mateix districte (Vallcarca-Putxet-El Coll…) i tot el que representa des del punt de vista de la sociologia urbana d’aquests barris. El fet d’estar situada a la Travessera de dalt, accentua la gran mobilitat que suporta de trànsit rodat, transport públic i circulació de vianants.

Actualment és un punt principal de la mobilitat del turisme que des d’aquesta plaça es dirigeix a visitar el Park Güell. Per tot això considerem que la reflexió sobre l’impacte del model turístic a la ciutat, es pot fer a partir de l’experiència i lectura que incorpora el mateix emplaçament on ens situem, verificant com es construeix des d’ell les múltiples formes de relació i vivència.

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Jaume Fuster. Distrito de Gracia
Sábado 15 de septiembre de 11 a 14 horas. Plaza Lesseps

Situaremos nuestra exposición sobre La Rambla ante la Biblioteca Jaume Fuster para reflexionar, conversar y evidenciar cómo se están transformando los espacios y las formas de vivir la ciudad en esta época de turismo masivo. Queremos entender cuál es la nueva complejidad que esto está introduciendo y qué nuevas respuestas se pueden dar, para volver a resignificar y experimentar los sitios principales de Barcelona. Volver a La Rambla y ser parte activa de una recuperación de sentido.

La plaza Lesseps es un espacio bisagra por muchos motivos. Es una frontera entre la Vila de Gracia y la parte norte del mismo distrito (Vallcarca-Putxet-El Coll …) y todo lo que representa desde el punto de vista de la sociología urbana de estos barrios. El hecho de estar situada en la Travessera de dalt, acentúa la gran movilidad que soporta de tráfico rodado, transporte público y circulación de peatones.

Actualmente es un punto principal de la movilidad del turismo que desde esta plaza se dirige a visitar el Park Güell. Por todo ello, consideramos que la reflexión sobre el impacto del modelo turístico en la ciudad, se puede hacer a partir de la experiencia y lectura que incorpora el mismo emplazamiento donde nos situamos, verificando cómo se construye desde él las múltiples formas de relación y vivencia.

RE – Rambles. Turistas y vecinos a tiempo completo. Biblioteca Fort-Pienc

Aterrizamos con la Agencia en Fort-Pienc. Esta iba a ser la primera de las paradas itinerantes de esta temporada dedicada a Las Ramblas. Inauguramos la exposición acompañados por curiosos que se acercaron a la exposición y por personas que entraban y salían de la biblioteca. Entre el vaivén de los viandantes sin embargo algo permanecía quieto. Descubrimos que la zona ajardinada del complejo de Fort-Píenc, un equipamiento público que reúne un centro de día de mayores, un mercado, un centro cívico, una escuela y la citada biblioteca, acogía además a un buen número de personas sin hogar. Muchos de ellos permanecían en el barrio desde hacía tiempo, imaginamos que el lugar se había convertido para ellos en un espacio acogedor en el que protegerse. Y es que el equipamiento de Fort-Pienc tiene algo de esto, es una plaza circunscrita en una oferta de servicios públicos entre los cuales no contempla dar techo a los más necesitados. Conversamos con X, un trotamundos británico gran conocedor de Barcelona, especialmente de Las Ramblas y del centro de la ciudad. Su última vivienda estaba en un piso situado en el Raval, en la zona próxima al MACBA. Tras un periplo de viajes llegó a la ciudad hace décadas. La crisis económica y el robo que sufrió en el turístico barrio del Born lo dejaron desplomado, nos comenta. Desde entonces vive en la calle y espera arreglar su situación a través de la embajada británica. No es la única persona que padece necesidades. A medida que anochece van apareciendo nuevas personas sin hogar que se acomodan alrededor de una de las fuentes.

En contraste con ellos convive un trajín continuo de viajeros arrastrando maletas. Estamos en las inmediaciones de la Terminal de bus de l’Estació del Nord y el ruido de las ruedas sobre el pavimento irregular los delata. El lugar es un punto neurálgico de entrada y salida de turistas, otra zona caliente más donde conviven viajeros, trotamundos y vecinos a tiempo completo.

 

Aterrem amb l’Agència a Fort-Pienc. Aquesta seria la primera de les parades itinerants d’aquesta temporada dedicada a la Rambla. Inaugurem l’exposició acompanyats per curiosos que s’acosten i per persones que entren i surten de la biblioteca. Entre el vaivé dels vianants però alguna cosa romania quieta. Vam descobrir que la zona enjardinada del complex de Fort-Pienc, un equipament públic que reuneix un centre de dia de gent gran, un mercat, un centre cívic, una escola i l’esmentada biblioteca, acollia a més a un bon nombre de persones sense llar. Molts d’ells viuen al barri des de fa temps, imaginem que el lloc s’ha convertit per a ells en un espai acollidor en el qual protegir-se. I és que l’equipament de Fort-Pienc té alguna cosa d’això, és una plaça circumscrita a una oferta de serveis públics entre els quals no es contempla donar sostre als més necessitats. Conversem amb X, un rodamón britànic gran coneixedor de Barcelona, especialment de la Rambla i del centre de la ciutat. El seu darrer habitatge estava en un pis situat al Raval, a la zona propera al MACBA. Després d’un periple de viatges va arribar a la ciutat fa dècades. La crisi econòmica i el robatori que va patir al turístic barri del Born el van deixar desplomat, ens comenta. Des de llavors viu al carrer i espera arreglar la seva situació a través de l’ambaixada britànica. No és l’única persona que pateix necessitats. A mesura que es fa fosc van apareixent nous sense sostre que s’acomoden al voltant d’una de les fonts.

En contrast amb ells conviu un tràfec continu de viatgers arrossegant maletes. Estem en els voltants de la Terminal de bus de l’Estació del Nord i el soroll de les rodes sobre el paviment irregular els delata. El lloc és un punt neuràlgic d’entrada i sortida de turistes, una altra zona calenta més on conviuen viatgers, rodamons i veïns a temps complet.