Residències artístiques

espaidart-banner


Residències artístiques

Es possa en marxa el programa de residències per artistes, creadors i investigadors. Oferim estancies al nostre espai, es prioritzaran les propostes que tinguin relació amb les línies de treball i de recerca de Sitesize.

 

Què oferim?

-marc de treball on desenvolupar la teva recerca.
-l’accés al treball i al context de Sitesize a Barcelona.
-la possibilitat de poder establir un intercanvi amb altres agents, artistes i investigadors.
-un espai d’intercanvi i aprenentatge amb les millors condicions.
-possibilitat de poder mostrar el teu procès desenvolupat en finalitzar la residència amb una mostra o activitat al mateix espai.
-l’espai de residència inclou: 20m2 de taller, connexió wifi, accés a l’espai de documentació i a la cuina-menjador.

Convocatoria

Les convocatories de residència estan obertes tot l’any. Pots descarregar-te la sol·licitut en el següent link: https://sitesize.net/blog/?p=68

Selecció

Les sol·licituts seran seleccionades segons els criteris de qualitat i d’interès de les propostes, així com de la possibilitat de poder establir un intercanvi del treball que es desenvolupi entre diferents espais, comunitats i ciutats.

Condicions

Preu diari: 8€
Preu mensual: 190€
Dipòsit (a retornar en finalitzar la residència): 60€
Possibilitat d’allotjament (a consultar).

 


 

espai-arxiu


 


Residencias artísticas
Se pone en marcha el programa de residencias para artistas, creadores e investigadores. Ofrecemos estancias en nuestro espacio. Se priorizarán las propuestas que tengan relación con las líneas de trabajo y de investigación de Sitesize.
¿Qué ofrecemos?

-un marco de trabajo donde desarrollar tu investigación.
-el acceso al trabajo y al contexto de Sitesize en Barcelona.
-la posibilidad de poder establecer un intercambio con otros agentes, artistas e investigadores.
-un espacio de intercambio y aprendizaje con las mejores condiciones
-la posibilidad de poder mostrar tu proceso desarrollado al finalizar la residencia con una muestra o actividad.
-el espacio de residencia incluye: 20m2 de taller, conexión wifi, acceso al espacio de documentación y a la cocina-comedor.

Convocatoria

Las convocatorias de residencia están abiertas todo el año. Puedes descargarte la solicitud en el siguiente link: https://sitesize.net/blog/?p=68

Selección

Las solicitudes serán seleccionadas según los criterios de calidad y de interés de las propuestas, así como de la posibilidad de poder establecer un intercambio del trabajo que se desarrolle entre diferentes espacios, comunidades y ciudades.

Condiciones

Precio diario: 8€
Precio mensual: 190€
Depósito (a devolver al finalizar la residencia): 60 €
Posibilidad de alojamiento (a consultar).

 

taller2

cuina