El Projecte

El projecte educatiu Presencies i desaparicions. Laboratori d’imaginaris és una recerca col·lectiva que tracta de vehicular un diàleg entre l’obra de Vila-Puig a Caldes, exposada a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, els espais representats i la seva condició contemporània.

Sota el format de laboratori el projecte s’articula com a procés d’expansió i com espai de pontencialitat i de possibilitats, on s’actualitza i s’activa el coneixement vers el paisatge contemporani i la vinculació entre art contemporani i la implicació en l’escenari local. La finalitat del laboratori es la d’estimular de manera participada la comprensió dels llocs, vivencies i mirades sobre la construcció social del paisatge de Caldes.

 

Desenvolupament del projecte

El projecte de laboratori es desplega partint dels conceptes de presència i desaparició com elements articuladors dels següents tallers i dinàmiques d’interrelació:

 

Presencies i absències. Taller de paisatge

Escola CEIP Sagrada Família de Caldes

Una recerca i reflexió amb els alumnes i professorat de l’Escola CEIP Sagrada Família de Caldes sobre les formes de representació i els imaginaris paisatgístics aplicats a Caldes.
El treball pedagògic es desenvolupa a partir de les pintures desaparegudes del pintor Vila-Puig, de les que només en queda la seva reproducció fotogràfica. Aquestes imatges seran el punt de partida per iniciar una recerca sobre les formes de representació i els imaginaris paisatgístics aplicats a Caldes.

 

Veus, rastres i petjades. arxiu d’imaginaris

Fundació Palau

Construcció col·lectiva i posada en marxa d’un arxiu on-line, a càrrec del Servei Educatiu de la Fundació Palau. Amb l’aportació de les fotografies exposades de Caldes de Maria Codina,  per iniciar una recerca d’imatges i relats de la memòria social de Caldes i la seva activació en un intercanvi obert.

 

Desaparicions. Taller d’intervenció

Fundació Palau  + Can Xalant, Centre de creació i pensament contemporani de Mataró

Un exercici de reflexió des de la creació contemporània sobre el valor i la representació de la memòria en la construcció de l’acció cultural local.
Taller de creació i intervenció que pren els fets revolucionaris de l’any 36 amb la crema de l’església del Carme i la desaparició de la pintura de la cúpula realitzada per Vila-Puig. Un exercici de reflexió des de la creació contemporània sobre el valor i la representació de la memòria en la construcció de l’acció cultural local.