Tenim el plaer de convidar-vos a ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

Tenim el plaer de convidar-vos a la presentació del llibre
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

que serà el proper
DIJOUS 13 DE NOVEMBRE a les 19.30h
al MACBA, fòrum Convent dels Àngels

Murcia-llom-w

En el context de l’exposició NONUMENT, Sitesize, conjuntament amb Jeffrey Swartz i Ferran Aisa, presentarem la publicació que acompanya la peça exhibida en aquesta mostra.

¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! és una recerca i seguiment d’experiències d’aprenentatge popular en diferents enclaus de Barcelona i d’altres poblacions veïnes que es presenta com un recorregut obert i inconclús. El cartell «¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!» col·locat al barri de la Torrassa-Collblanc, al límit amb Barcelona, en l’època de la República, posava de manifest el sentiment d’exclusió i l’existència d’una societat paral·lela. Sota aquest títol Sitesize aplega un treball en curs, una sèrie de llocs on l’aprenentatge col·lectiu va mostrar la seva força; també les seves contradiccions. Un saber popular lliure que travessa i fueteja la ciutat de Barcelona i la seva perifèria, i que en molts casos va actuar com a resistència activa davant d’amenaces d’anul·lació i repressió.

Per altra part el projecte proposa l’actualització d’aquesta recerca en diversos llocs i circumstàncies, que permeten la seva contextualització, l’ampliació de referències i una revisió en relació amb dinàmiques de creació artística actual amb l’elaboració de noves narratives, treballs creatius específics i activitats associades. Els itineraris realitzats durant el 2012-13 que recollim en aquest llibre es concreten en llocs, fets, organitzacions comuns; sempre persones lliures que creen i recreen una construcció agitada i serena d’un saber que enllaça amb una manifestació directa de la natura, amb la transformació col·lectiva de les coses, que reescriu amb constància compartida un fil continu d’energia que travessa, comunica i es fixa per acollir la fertilitat creativa i l’alliberament present.

La present edició s’inicia amb una introducció de Manuel Delgado, que dóna pas a un glossari mínim de termes i referències sorgides al llarg del projecte i que formen part d’aquesta altra memòria feta de recorreguts anònims, monuments invisibles, experiments, combats, creació d’universos i somnis urgents. La publicació també inclou texts d’Isabel Segura, Gerard Horta, Jeffrey Swartz, i les col·laboracions de Nelly Peyró, Eduard Masjuan i Produccions Nòmades.

Presentació: DIJOUS 13 DE NOVEMBRE a les 19.30h al MACBA, fòrum Convent dels Àngels
19 h: accés gratuït a l’exposició Nonument
19.30 h: presentació de la publicació
Preu: Entrada gratuïta. Places limitades

http://www.macba.cat/ca/catalunya-termina-aqui/1/activitats/activ

 


 

cast—–

Bajo este título Sitesize reúne un trabajo en curso, una serie de lugares donde el aprendizaje colectivo mostró su fuerza; también sus contradicciones. Un saber popular libre que atraviesa y azota la ciudad de Barcelona y su periferia, y que en muchos casos actuó como resistencia activa ante amenazas de anulación y represión. Por otra parte el proyecto propone la actualización de esta investigación en diversos lugares y circunstancias, que permiten su contextualización, la ampliación de referencias y una revisión en relación con dinámicas de creación artística actual con la elaboración de nuevas narrativas, trabajos creativos específicos y actividades asociadas. Los itinerarios realizados durante el 2012-13 que recogemos en este libro se concretan en lugares, hechos, organizaciones comunes; siempre personas libres que crean y recrean una construcción agitada y serena de un saber que enlaza con una manifestación directa de la naturaleza, con la transformación colectiva de las cosas, que reescribe con constancia compartida un hilo continuo de energía que atraviesa, comunica y se fija para acoger la fertilidad creativa y la liberación presente.

La edición se inicia con una introducción de Manuel Delgado, que da paso a un glosario mínimo de términos y referencias surgidas a lo largo del proyecto y que forman parte de esta otra memoria hecha de recorridos anónimos, monumentos invisibles, experimentos, combates, creación de universos y sueños urgentes. La publicación también incluye textos de Isabel Segura, Gerard Horta, Jeffrey Swartz, y las colaboraciones de Nelly Peyró, Eduard Masjuan y Producciones Nómadas.

 


 

 

Murcia-portada-wMurcia-glossari-wMurcia-conxa-w

 

Aquesta publicació forma part del projecte ¡Catalunya termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! de Sitesize

Site del projecte:
https://sitesize.net/aquiempiezamurcia/

 

Edita: Sitesize

Textos: Elvira Pujol Masip i Joan Vila Puig Morera (Sitesize), Manuel Delgado Ruiz, Jeffrey Swartz, Gerard Horta i Calleja, Isabel Segura Soriano

Idiomes: català i castellà

Pàgines: 172

Preu: 10€ + despeses d’enviament* (utilitzar el botó de «Donar» que apareix a peu de pàgina)

*Despeses d’enviament postal per un llibre:

Catalunya-España: 2€
Unió Europea: 6,02€
Resta de països: 9,70€

ISBN: 978-84-617-0979-3

 

Llicència creative commons