Convocatoria Sitesize [ ESPAI D’ART ]
residències per artistes, creadors i investigadors
programa 2014/15: <artistes en dissidència>

Oferim estancies temporals al nostre espai. Es prioritzaran les propostes que tinguin relació amb les línies de treball i de recerca de Sitesize.
El programa 2014/15 porta per lema <artistes en dissidència> i està dedicat a projectes, recerques i creacions que mostrin desacord, oposició o desavenencia total o parcial amb els ordres establerts i les ideologies dominants i busquin i generin nous espais de legitimitat. Es defineix i s’ofereix com un espai d’experimentació i assaig permanent.

Se pone en marcha el programa de residencias para artistas, creadores e investigadores. Ofrecemos estancias temporales en nuestro espacio. Se priorizarán las propuestas que tengan relación con las líneas de trabajo y de investigación de Sitesize.

El programa 2014/15 lleva por lema <artistas en disidencia> y está dedicado a proyectos, investigaciones y creaciones que muestren desacuerdo, oposición o desavenencia total o parcial con los órdenes establecidos y las ideologías dominantes y busquen y generen nuevos espacios de legitimidad. Se define y ofrece como un espacio de experimentación y ensayo permanente.

+info: https://sitesize.net/blog/