EXTRA-RÀDIO Acció cultural i ciutat

EXTRA-RÀDIO Acció cultural i ciutat

Participació de Sitesize a: EXTRA-RÀDIO Acció cultural i ciutat

Convocatòria dirigida a artistes, gestors/es i productors/es culturals, educadors/es i estudiants (tant d’aquests àmbits anomenats “formals” com també dels “no formals”) i altres persones amb interessos en els camps de les pedagogies i polítiques culturals.

17,18,19 i 20 de desembre
Barcelona

+info:http://www.saladestar.com/extra-radio/
http://zona-de.net/extra_radio/extra_radio.html