S.I.T.Manresa

S.I.T.Manresa

S.I.T.Manresa
>Exposició IDENSITAT:

Presentació dels projectes desenvolupats en l’edició de
Idensitat 05.
-del 24 de març al 23 d’abril.
Centre Cultural El Casino. Passeig de Pere III. Manresa

>Exposición
IDENSITAT:
Presentación de proyectos desarrollados en la edición
de Idensitat 05.
-del 24 de marzo al 23 de abril.
Centre Cultural El Casino.
Passeig de Pere III. Manresa