S.I.T.Manresa

S.I.T.Manresa

S.I.T.Manresa

Fase de difusió: Accions amb entitats i centres
d’ensenyament de Manresa i el Bages.
– un programa d’accions en l’espai públic en el context social i
cultural de Manresa.
– accions d’anàlisi i comprensió del creixement urbà,
amb entitats locals i associacions de la ciutat.
– treballar amb institucions educatives i centres d’ensenyament la relació
entre pedagogia i el projecte artístic desenvolupat.

Fase de difusión:
Acciones con entidades y centros de enseñanza de Manresa y la comarca
del Bages.
– un programa de acciones en el espacio público en el contexto social
y cultural de Manresa.
– acciones de análisis y comprensión del crecimiento urbano,
con entidades locales y asociaciones de la ciudad.
– trabajar con instituciones educativas y centros de enseñanza la
relación entre pedagogía y el proyecto artístico desarrollado.