Desenvolupament Cultural Comunitari [DCC]

Desenvolupament Cultural Comunitari [DCC]

Desenvolupament
Cultural Comunitari [DCC]
(
veure programa)
Jornades Internacionals de DCC Granollers_ Bloc I
Del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2005 (Granollers)

dilluns 31 d’octubre, 10.00 – 11.00 h
Presentació Sitesize: Imaginaris urbans i desenvolupament comunitari.

Desarrollo
Cultural Comunitario [DCC]
(ver programa )
Jornadas Internacionales de DCC Granollers_ Bloc I
Del 28 de octubre a 1 de noviembre de 2005 (Granollers)

Lunes 31 de octubre, 10.00 – 11.00 h
Presentación Sitesize: Imaginarios urbanos y desarrollo comunitario.